Od ledna dojde k úpravám cen Integrované dopravy Zlínského kraje
Od 1. ledna 2022 dojde v IDZK k úpravám cen jízdného v autobusech i vlacích. Foto: KOVED, Marek Hovorka

Od nového roku přistoupí Zlínský kraj ke zvýšení cen ve vlacích i autobusech. Oproti současnosti zaplatí cestující za jeden ujetý kilometr o 20 haléřů více. Další úpravy přijdou v polovině roku 2022.
Reklama
Od nového roku přistoupí Zlínský kraj ke zvýšení cen ve vlacích i autobusech. Oproti současnosti zaplatí cestující za jeden ujetý kilometr o 20 haléřů více. Další úpravy přijdou v polovině roku 2022.
Důvodem navýšení cen jsou podle kraje dlouhodobě rostoucí výdaje na zajištění veřejné dopravy. Od roku 2019 se tarify ve veřejné dopravě v regionu neměnily.
V současné době cestující v systému Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) zaplatí 9 korun nástupní sazbu a dále 1 korunu za každý ujetý kilometr. Od 1. ledna 2022 se cena za ujetý kilometr zvýší na 1 korunu 20 haléřů, nástupní sazba se měnit nebude, zůstane na 9 korunách. Jízdné se přitom bude zaokrouhlovat na celé koruny. Zaplatit půjde jako dosud v hotovosti, platební kartou, mobilním telefonem nebo kartami Zetka či ODISka, které umožňují zvýhodněný přestup mezi spoji (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji).

Jako řádný hospodář musíme reagovat na aktuální ekonomickou realitu. V letech 2020 a 2021 došlo k navýšení výdajů na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji vlivem inflace o 8,5 %. Inflační navýšení pro rok 2022 představuje 5,1 %, celkem tedy od roku 2020 výdaje stouply o 13,6 %. Současně ale za stejné období nedošlo k úpravě ceny jízdného v systému Integrované dopravy Zlínského kraje. Je proto nezbytné upravit stávající základní ceník jízdného tak, aby nedocházelo k dalšímu navyšování nepokryté ztráty v linkové i drážní dopravě, které má negativní dopad do krajského rozpočtu,“ říká Radek Doležel, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu. „Pro srovnání – zatímco u nás ve Zlínském kraji cestující spolu s nástupní sazbou platí za každý ujetý kilometr 1 korunu, v sousedním Moravskoslezském kraji je to 1 koruna 40 haléřů.“

Procentuálně se cena za jízdné v IDZK zvyšuje s počtem ujetých kilometrů. Na linkách se více než dvě třetiny cest pohybují ve vzdálenostech do 20 km, kde je navýšení o 13,8 %. Na dvacetikilometrové trase mezi Karolinkou a Ústím u Vsetína se zvýší cena ze současných 29 Kč na 33 Kč. Mezi Kroměříží a Kyjovem z 59 Kč na 69 Kč a mezi Uherským Brodem a Brnem se svezete od 1. ledna 2022 za 135 Kč místo dosavadních 114 Kč.  

Na rok 2022 kraj připravuje další zásadní krok, a to zavedení zónového tarifu. Zlínský kraj bude rozdělen na zhruba 120 zón. Cena jízdenky se potom bude odvíjet už ne od kilometrů, ale od počtu ujetých zón. Zónový tarif umožní navíc zavedení časových jízdenek. V první fázi se počítá s možností nákupu 7denního a měsíčního časového jízdného. "Přechod na zónový tarif a časové jízdenky předpokládáme od července roku 2022,“ uvádí jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář.

Další úprava cen jízdného bude vázána právě na chystané zavedení zón v polovině příštího roku. Podle náměstka Radka Doležela je v plánu další navýšení základního jízdného. Současně s tím však začnou platit časové kupony, které budou naopak nabízet výhodnější jízdné a pravidelní cestující díky nim ušetří.