Ocenění projektu v Hradci Králové v soutěži URBAN C-ITS CONTEST
Inteligentní dopravní systém je v Hradci Králové v ostrém provozu od května 2023. Znamenal úpravu signalizací na 34 křižovatkách a čtyřech přechodech, zajištění preference vozidel pro MHD a složky IZS nebo spuštění penalizačního modulu. Foto Cross

Projekt Inteligentní dopravní systém Hradec Králové, na jehož C-ITS části se velkou měrou podílela firma HERMAN, byl oceněn v rámci soutěže „URBAN C-ITS CONTEST“ pořádné sdružením C-ROADS. Projekt dostal cenu za největší počet use-case.

Projekt Inteligentní dopravní systém Hradec Králové, na jehož C-ITS části se velkou měrou podílela firma HERMAN, byl oceněn v rámci soutěže „URBAN C-ITS CONTEST“ pořádné sdružením C-ROADS. Projekt dostal cenu za největší počet use-case.

Slavnostní předávání cen se konalo 20. 10. 2023 ve městě Porto v Portugalsku. Hradec jako jediné oceněné české město se tak zařadilo do společnosti měst jako Paříž, Hamburg či Helmond, které jsou v oblasti C-ITS velmi dlouho aktivní. Před udílením ocenění proběhla konference Urban Forum, kde měla společnost HERMAN příspěvek o preferenci vozů IZS.

Na projektu IDS HK se společnost HERMAN podílela jako dodavatel společnosti CROSS Zlín, která celý projekt vedla. Samotný projekt byl velice komplexní a spočíval zejména ve výměně staré technologie na řízení dopravy (např. bylo nahrazeno 40 řadičů křižovatek) a instalace moderních detektorů a celého řízení dopravy.

C-ITS systém (kooperativní inteligentní dopravní systémy) je úzce integrován do celého systému. To také umožnilo nasazení velkého množství use-case, protože většina scénářů se spouští automaticky bez zásahu uživatele. Oproti většině oceněných měst je Hradec Králové unikátní v tom, že za oceněným projektem nestojí řada pilotních či výzkumných programů a projektů, ale že byl realizován rovnou s cílem zlepšit dopravu ve městě. V nadsázce řečeno, v roce 2020, kdy se s projektem začalo, nebyla v Hradci ani jedna C-ITS jednotka, v roce 2023 má již jedno z největších pokrytí v Evropě. Město je tak vynikajícím příkladem, jak technologii C-ITS zařadit do standardních projektů tak, aby sloužila občanům města.

Inteligentní dopravní systém (IDS) byl uveden do ostrého provozu po necelých dvou letech v květnu 2023. Přinesl změny v dopravě: upravení signalizací na 34 křižovatkách a čtyřech přechodech, zajištění preference vozidel pro MHD a složky IZS nebo spuštění penalizačního modulu.

Projekt získal v červnu 2023 také ocenění na 20. jubilejním ročníku celostátní soutěže ČDS&T v kategorii Dopravní stavba, technologie a výrazná inovace.

Více o projektu zde.


Ocenění projektu v Hradci Králové v soutěži URBAN C-ITS CONTEST
Projekt Inteligentní dopravní systém Hradec Králové, na jehož C-ITS části se velkou měrou podílela firma HERMAN, byl oceněn v rámci soutěže „URBAN C-ITS CONTEST“. Foto HERMAN
Ocenění projektu v Hradci Králové v soutěži URBAN C-ITS CONTEST
Ocenění projektu v Hradci Králové v soutěži URBAN C-ITS CONTEST
Ocenění převzal zástupce města Hradec Králové, radní a bývalý primátor Alexandr Hrabálek. Foto HERMAN
Ocenění projektu v Hradci Králové v soutěži URBAN C-ITS CONTEST
Prezentace na konferenci Urban Forum v Portu. Foto HERMAN