Obří investice pro autobusy v Německu
320 kloubových a 30 sólo elektrických autobusů díky dotaci spolkové vlády vyjede v letech 2024 a 2025 v Berlíně ve flotile BVG. Téměř polovina finančních prostředků je určena na rozšíření dobíjecí infrastruktury ve vozovnách a dalších místech a úpravu údržbových dílen. Do konce roku 2025 bude zhruba třetina největšího autobusového parku v Německu - 578 autobusů elektrická. Celá flotila autobusů BVG má být elektrifikována do roku 2030. Foto BVG

Berlín díky dotacím spolkové vlády získá přes 700 elektrických autobusů a Kolín nad Rýnem do své bezemisní flotily přidá 108 autobusů na palivové články. Podpora směřuje i do vozů na biometan.
Berlín díky dotacím spolkové vlády získá přes 700 elektrických autobusů a Kolín nad Rýnem do své bezemisní flotily přidá 108 autobusů na palivové články. Podpora směřuje i do vozů na biometan.
Německo významně investuje do přechodu na autobusovou dopravu bez fosilních paliv. Ministerstvo dopravy v Berlíně rozhodlo 7. dubna o dotaci ve výši přibližně 600 milionů Eur (přibližně 14,7 miliardy korun) na pořízení přibližně 1 700 autobusů šetrných ke klimatu. Financování je v souladu s novou Směrnicí pro podporu alternativních pohonů v autobusech v osobní dopravě. Nákupy budou zahrnovat 1 400 bateriových, 150 vozů na palivové články, 50 s dobíjením z trolejí a 100 plynových.

Spolkový ministr dopravy Volker Wissing uvedl: "Naším cílem je, aby 50 procent městských autobusů do roku 2030 využívalo alternativní pohony šetrné ke klimatu. Jsem rád, že dopravní společnosti řeší tuto velkou výzvu s námi."

Nejvíce peněz na podporu dostane městská doprava v Berlíně, BVG, nakoupí 350 bateriových autobusů a Transdev Berlin 325 bateriových autobusů, 40 autobusů na palivové články a 110 na bioplyn. V Kolíně nad Rýnem budou pokračovat investice do autobusů na palivové články s podporou pro 108 těchto autobusů a mnichovské letiště elektrifikuje 72 svých autobusů.

Před pár dny byla oznámena podpora pro HOCHBAHN a VHH do Hamburku.

Podporu autobusům bez fosilních paliv spravuje Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) v rámci výše uvedené směrnice od roku 2021. Do roku 2024 jsou k dispozici finanční prostředky ve výši přibližně 1,25 miliardy Eur, další prostředky jsou plánovány na rok 2025.

Program financování je otevřený všem technologiím s cílem poskytnout správnou technologickou možnost pro každou aplikaci. Důraz je kladen na přechod na bateriové autobusy a autobusy s palivovými články. Federální vláda kryje až 80 procent dodatečných nákladů, které vznikají ve srovnání s konvenčními vozidly – ​​a součástí financování je i rozvoj potřebné infrastruktury. Pro financování jsou způsobilé i studie proveditelnosti, které určují, jak lze v příslušné lokalitě dosáhnout přestavby na alternativní pohony