5.6.2004 byl na železniční stanici a autobusovém nádraží ve Strančicích uveden do zkušebního provozu Elektronický a akustický informační systém Pražské integrované dopravy
5.6.2004 byl na železniční stanici a autobusovém nádraží ve Strančicích uveden do zkušebního provozu Elektronický a akustický informační systém Pražské integrované dopravy

Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících na nádraží a na autobusové zastávce ve Strančicích.

Strančice jsou významným přestupním místem Pražské integrované dopravy. Přepravu cestujících v regionu zajišťují České dráhy na železnici Praha hl. n.-Benešov a zpět a CONNEX Praha s.r.o. čtyřmi autobusovými linkami, č. 461, 469, 490, 494. ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ve spolupráci s Českými drahami a.s., CONNEXEM Praha s.r.o.a společností APEX s r.o. navrhl pro tuto dopravní křižovatku informační a monitorovací systém sledování vozidel integrované dopravy. Informační systém poprvé sdružuje dva zcela odlišné typy dopravy, železniční a autobusovou. Záměrem tohoto pilotního projektu je koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace, získat zkušenosti pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj a informovat cestující o skutečném jízdním řádu jednak na zastávce autobusů a nástupišti železniční stanice a v blízké budoucnosti i na internetu s možností komunikace přes mobilní telefon. Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX s r.o., která využila zkušenosti z již dva roky fungujícího informačního systému Pražské integrované dopravy v Jesenici. Aktuální údaje o jízdním řádu pro nejbližších osm spojů včetně zpoždění, informace o nástupišti a koleji jsou cestujícím k dispozici na dvou velkoplošných dvoubarevných zobrazovačích na osmi řádcích. Devátý pohyblivý textový řádek je určen pro informování o změnách v dopravě. Lze jej využít mimo jiné i pro informování obyvatel při katastrofických a krizových událostech. Červeně jsou zobrazeny jízdní řády Českých drah a žlutě autobusů společnosti CONNEX Praha. Vizuální údaje o lince, čísle vlaku, směru jízdy, odjezdu, nástupišti a zpoždění jsou hlášeny i v akustické formě pro nevidomé a slabozraké spoluobčany prostřednictvím elektronického orientačního a informačního systému TYFLOSET. Hlášení si nevidomí aktivují pomocí osobního rádiového vysílače VPN 01 nebo vysílače VPN 03 zabudovaného ve slepecké holi.

Informační a monitorovací systém je navržen pomocí moderních technologií z oboru telematiky, zejména:
 • GSM/GPRS, veřejnou rádiovou síť s rychlým paketovým přenosem dat
 • GPS, satelitní systém využitý pro sledování polohy a pohybu vozidel
 • INTERNET, INTRANET Českých drah a.s.
Informační a monitorovací systém obsahuje následující podsystémy:
 • aplikační počítač Českých drah s obrazovkou a přístrojovou skříň APEX, které jsou umístěny ve Strančicích v místnosti výpravčího
 • IDOS, informační dopravní systém Českých drah
 • CEDIS, Centrální dopravní středisko umístěné v APEX, v Jesenici
 • vozidlová výbava ,informační systém s radiokomunikačním adapterem APEX RCA/GPRS
Informační systém Pražské integrované dopravy umožňuje získávat aktuální dopravní informace. Využívá porovnávání plánovaného jízdního řádu se skutečnou dopravní situací monitorovanou sledováním polohy vozidel pomocí satelitního navigačního systému GPS. Data o poloze autobusů jsou přenášeny pomocí systému GSM/GPRS do prozatímního Centrálního dopravního informačního střediska, CEDIS, které je umístěno v APEX v Jesenici. Tyto informace slouží pro ROPID a zúčastněné dopravce k dalšímu zpracování. Centrální dopravní informační středisko CEDIS předává informace o zpoždění autobusů společnosti CONNEX Praha prostřednictvím INTERNETU na aplikační počítač Českých drah ve Strančicích. Informace o reálném jízdním řádu autobusů doplněné jízdním řádem vlaků z informačního systému IDOS Českých drah s manuálním vložením skutečného jízdního řádu mimořádných vlaků výpravčím jsou automaticky zobrazovány na informačních panelech pro cestující a pro výpravčího na obrazovce jeho aplikačního počítače.
Očekávané přínosy:
ROPID
 • komplexní a objektivní přehled o regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok
 • statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy
 • ověřování funkčnosti dílčích projektů pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj
 • předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech
České dráhy a.s.
 • přehled o navazující autobusové dopravě
 • v toleranci možnosti jízdního řádu zajistit plynulý přestup cestujících
 • zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci
 • předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech
CONNEX Praha s.r.o.
 • komplexní a objektivní přehled o poloze a pohybu vozového parku v regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok
 • statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy
APEX spol. s r.o.
 • ověření nových technologií z oblasti telematiky, aplikace Internetu, GSM/GPRS a GPS v regionální dopravě
 • ověřování funkce CEDIS, Centrálního dopravního informačního střediska regionu
 • rozvíjení informačních dopravních systémů v podnikatelské sféře českých výrobců, zajištění technické způsobilosti a srovnatelné úrovně s vyspělými evropskými státy
 • umožnění spolupráce na standardizaci v technické komisy EU TC278, pracovní skupina WG 3, veřejná doprava, začlenění do evropských informačních systémů
Cestující
 • zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci možnost volby náhradních spojení
 • textové informace o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech
  Zdroj: APEX spol. s r.o.

 • Nový elektronický informační systém