Nový dopravce pro Ústecký kraj - Umbrella
Umbrella působí už několik let v německé městské a příměstské dopravě. Jezdí na pravidelných linkách v Hamburku a Karlsruhe a v okolí. Zajišťuje také náhradní autobusovou dopravu. V ČR provozuje MHD v Jablonci nad Nisou a vyjede v Pardubickém kraji na Přeloučsku. Foto Setra S 416 - Umbrella

Zelené autobusy Setra vyjedou na Chomutovsku a v oblastech Mostecká pánev a Kadaň - Žatec už od prosince letošního roku.
Reklama
Zelené autobusy Setra vyjedou na Chomutovsku a v oblastech Mostecká pánev a Kadaň - Žatec už od prosince letošního roku.
Ústecký kraj uzavřel smlouvy se dvěma dopravci Umbrella Coach & Buses a.s. a Umbrella City Lines a.s. na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Chomutovsko, Mostecká pánev a Kadaň – Žatec po dobu deseti let. Rada kraje rozhodla, že předpokládaný začátek provozu od ledna 2023 se na žádost dopravce o měsíc uspíší a zahájí se tedy 1. prosince letošního roku.

Umbrella zvítězila s cenovými nabídkami 35,92 Kč/km na Chomutovsku, 35,88 Kč/km na Mostecku a 32,94 Kč/km v oblasti Kadaň - Žatec. Celková cena kontraktů na desetileté období tedy činí 1,3 miliardy korun za předpokládaný objem 3,8 mil. odjetých kilometrů za rok.

Celkem bude nasazeno 44 nových nízkopodlažních autobusů, pravděpodobně půjde o Setry, a to v délkách 12 m a 10,8 m.  Díky plošině pro invalidní vozík mohou cestovat i cestující se zdravotním postižením. Samozřejmostí bude klimatizace, USB nabíječky, informační panely, vnitřní kamerový systém a možnost nákupu jízdenky platební kartou.

Autobusy budou v zelené barvě, typické pro příměstské autobusy spadající do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje - DÚK.

Ke změnám dojde také v provozu, některé linky se sloučí nebo přečíslují. Dojde také k posílení některých spojů, a to zejména do průmyslové zóny Triangle.

Do výběrového řízení na zajišťování dopravní obslužnosti v těchto třech oblastech se přihlásily také ARRIVA CITY, Autobusová doprava s.r.o. Podbořany,   Autobusy Karlovy Vary, BL17 (BusLine) a  ČSAD Slaný. UMBRELLA Coach & Buses podala společnou nabídku s UMBRELLA CITY LINES.