Novinky z IODA:Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě,
Graf č.1: Struktura a výše nákladů na 1 km vykonaný podle jízdního řádu ve veřejné linkové dopravě

kompenzace slev jízdného a další údaje o ekonomice autobusové dopravy. Kdo čerpal nevyšší kompenzaci slev jízdného?
Reklama
kompenzace slev jízdného a další údaje o ekonomice autobusové dopravy. Kdo čerpal nevyšší kompenzaci slev jízdného?
Během února pokračoval spolek IODA v plnění dat do své databáze a díky tomu se můžete podívat na mnoho nových zajímavých údajů.

Pozornost byla věnována informacím z oblasti veřejné dopravy, zejména pak výkazu MD (Dop) 10-01, který rozšiřuje pohled na dotace do pravidelné veřejné přepravy osob uvedený v Ročence dopravy MD ČR (ID řady: 469) tím, že zachycuje detailní údaje z jednotlivých krajů. Tento výkaz poskytuje nejen ekonomické údaje, tj. údaje o výši poskytnutých dotací (řady s ID 583 a 584) a smluvních cenách krajů (a obcí v krajích) s dopravci za 1 km dopravního výkonu (řady s ID 585 a 586), ale též údaje o dopravních (řady s ID 587 až 591) a přepravních výkonech (řada s ID 593 a 594). Nově tedy IODA umožňuje jednoduše sledovat v rámci ZDO a ODO vztah mezi vývojem dopravních a přepravních výkonů (řady s ID 587 vs. 594), dopravními výkony a dotacemi (587 vs. 583) nebo mezi dotacemi a smluvní cenou za 1 kilometr ujetý v rámci jízdního řádu (583 vs. 586). Bohužel některým krajům se nepodařilo některé údaje zajistit (nejčastěji o přepravních výkonech), což komplikuje hlubší zkoumání vývojových trendů. Samotné výkazy MD (Dop) 10-01 Ministerstva dopravy ČR, z nichž zmíněné datové řady vyplývají, jsou k dispozici mj. v databázi VýRočenky.cz (http://www.vyrocenky.cz).

Velmi zajímavou novinkou, kterou uvítají jistě nejen dopravci, jsou údaje z výkazů MD (Dop) 2-04 Ministerstva dopravy ČR o struktuře a vývoji nákladů ve veřejné linkové dopravě (řada s ID 595 ve vztahu ke kilometrům vykonaným podle jízdního řádu a řada s ID 596 ve vztahu k celkovým ujetým kilometrům). Tyto jednotkové náklady jsou odvozeny z rozsahu dopravních výkonů uváděných ve výkazech MD (Dop) 3-04 (řady s ID 597).

Nejen dopravci jistě ocení i nové datové řady týkající se cen autobusů, které zachycují jednak ceny vyhlašované Ministerstvem dopravy ČR za účelem výpočtu přiměřeného zisku (řada s ID 570 pro VLD a řada s ID 571 pro MHD) a také ceny autobusů uváděné v Cenových věstnících Ministerstva financí ČR pro stanovení maximální výše plného obyčejného jízdného ve veřejné linkové vnitrostátní dopravě. Datové řady samozřejmě obsahují detailní informace ve struktuře monitorované MD, tj. v rozlišení na autobusy na klasické či plynové palivo a podle délky vozidla.

Vizuálně zajímavé informace poskytuje i graf vyplývající z datové řady ID 572 zachycující výši kompenzací poskytovaných Ministerstvem dopravy ČR dopravcům jako náhradu za povinně poskytované slevy z jízdného.

Rozsáhlý výčet nových údajů vložených během února doplňují tradiční informace o dopravních výkonech a výši předepsaného mýtného, jehož rozmanitost se od 1.1.2015 rozšířila o novou sledovanou třídu vozidel s emisní normou „Euro 6, EEV“ (řada s ID 149 atd.)

Pro úplnost zbývá dodat, že vyhledávat datové řady lze v aplikaci IODA nejen podle názvu datové řady a možností v tzv. dimenzích (volbách), ale i podle jejího ID.

Zdroj: IODA (http://www.ioda.cz)

Novinky z IODA:Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě,
Graf č.2: Ceny autobusů vyhlašované MD ČR a ceny autobusů uváděné v Cenovém věstníku MF ČR
Novinky z IODA:Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě,
Graf č.3: Kompenzace slev z jízdného poskytnuté MD ČR dopravcům
Novinky z IODA:Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě,
raf č.4: Výnosy z mýtného podle emisních norem vozidel vč. nové třídy euro 6, EEV
Novinky z IODA:Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě,
Graf č.5: Porovnání dotací a dopravních výkonů v rámci ZDO a ODO dle výkazu MD (Dop) 10-01