Novinky z IODA: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR
Grafy č.1 a 2: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR

podle Ročenky MD ČR 2013.
Aktuální informace BUSportálu k znovuobnovení dostupnosti prvoregistrací.
Reklama
podle Ročenky MD ČR 2013.
Aktuální informace BUSportálu k znovuobnovení dostupnosti prvoregistrací.
Na základě nových údajů, které byly do databáze IODA během října doplněny do kapitol Ekonomické ukazatele, Dopravní infrastruktura a Dopravní park, jsme shledali různé zajímavé skutečnosti. Podívali jsme se mj. i na stáří autobusového parku.

Autobusy. Zatímco celkový počet autobusů registrovaných v ČR v posledních 10 letech stagnuje na úrovni 20 000 autobusů, podle údajů uvedených v Ročence MD pro rok 2013 klesl podíl autobusů starších „přes 10 let“ na 49,1%. Tento pozitivní trend byl hospodářskou krizí v posledních letech bohužel zastaven, nicméně hodnoty pro autobusy staré „do 2 let“ a „přes 10 let“ v roce 2013 naznačují, že dochází k jeho obnovení.

Lze se domnívat, že je to způsobeno neustále se zvyšující konkurencí v dálkové dopravě, tlakem objednatelů na zvýšení kvality veřejné dopravy a vlivem rostoucího objemu dotací vyplácených obcemi a kraji dopravcům (z 4,6 mld. Kč v roce 2008 na 5,6 mld. Kč v roce 2013, tj. nárůst o 21%). Nezanedbatelný vliv má jistě i ekonomika provozu nových autobusů (spotřeba paliva, mýtné sazby apod.).

Pro hlubší zkoumání tohoto trendu by se nám hodily pravidelné a přesné informace o prvoregistracích (nejen) autobusů. Doufáme, že se jich v brzké době dočkáme.
BUSportál: S potěšením oznamujeme, že pánové Šípek a Tunkl na veletrhu Czechbus 19.11.2014 na dotaz na prvoregistrací redakci osobně odpověděli, že budou tyto informace volně dostupné z AUTOSAP už za období 1-11/2014, a to na začátku prosince 2014. Zároveň Iveco CR přislíbilo poskytnout statistiku domácích prodejů Iveco Bus za rok 2014 po skončení roku.
Nákladní vozidla. Jen pro srovnání, podobně pozitivní vývoj v kategorii nákladních vozidel byl hospodářskou krizí zcela ochromen a počet nákladních vozidel v obou nejmladších věkových kategoriích dohromady velmi rychle klesl o 48% na 140 973 vozidel v roce 2012 (viz grafy níže).
Autoři databáze IODA se omlouvají všem uživatelům za několikadenní nefunkčnost aplikace v minulém týdnu. V nejbližší době chtějí uživatele naopak potěšit novými daty v kapitole Doprava a přeprava.
Zdroj: IODA

Novinky z IODA: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR
Grafy č.3 a 4: Věková struktura nákladních vozidel registrovaných v ČR
Novinky z IODA: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR
Grafy č.5 a 6: Vývoj počtu nákladních vozidel v nejmladších a nejstarších věkových kategoriích
Novinky z IODA: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR
Grafy č.7 a 8: Věková struktura nákladních vozidel v roce (2008) a v roce (2012)