Novinky z IODA: Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Graf č.1: Podíl výnosů spotřebních daní minerálních olejů v kontextu celkových výnosů z daní a cel. Zvětšit možno kliknutím. Zdroj: IODA

v kontextu daňových výnosů.
Reklama
v kontextu daňových výnosů.
Během března pokračovalo plnění veřejné databáze IODA zaměřené na informace z oblasti dopravy, kterou provozuje stejnojmenný spolek (http://www.ioda.cz). Tentokrát byla pozornost věnována pohonným hmotám.

Cílem bylo zjistit, jak velký podíl spotřeby pohonných hmot v ČR připadá na dopravu (řada id 604) a dále jaké jsou podíly jednotlivých paliv na trhu (id 428). Bez zajímavosti určitě není ani řada vyjadřující spotřebu energie podle jednotlivých dopravních módů (id 427).

Spotřebu pohonných hmot lze dát do souvislosti s daňovými výnosy, zejména s výnosy ze spotřební daně z minerálních olejů (obrázek výše resp. id 601 a 602), které jsou z dílčí části využívány na financování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (id 603).

Výše uvedená srovnání bylo možné uskutečnit díky nově doplněným údajům Ministerstva financí (konkrétně ze Zpráv o činnosti Finanční a Celní správy ČR), z Výročních zpráv České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a již dříve evidovanými údaji o rozpočtu SFDI (v návaznosti na zákon č. 243/2000, §5).

Spolu s vývojem průměrných cen pohonných hmot (id 50 pro Natural 95 a id 51 pro motorovou naftu, které je v aplikaci možno dále rozkreslit ve struktuře základní cena + spotřební daň + DPH) a sazbami spotřební daně (id 179 pro motorovou naftu a id 180 pro Natural 95) si člověk může díky aplikaci IODA udělat rychle celkem širokou představu o reálné situaci v oblasti spotřeby pohonných hmot.

Kromě plnění databáze IODA novými údaji byla většina "Dosud nezařazených datových řad" přeřazena do kapitoly "EKONOMIKA A JINÉ VYBRANÉ UKAZATELE", jejíž podkapitoly jsou nově přeuspořádány a nazvány tak, aby bylo více zřejmé, co je jejich obsahem.

Ostatní dosud nezařazené datové řady jsou nově zařazeny do podkapitoly "Dopravní a jízdní výkony", která je součástí podkapitoly "DOPRAVA A PŘEPRAVA". Součástí této kapitoly jsou tedy nové datové řady o dopravních výkonech na železnici (id 508 – 514, dle Výročních zpráv SŽDC), dopravních výkonech na pozemních komunikacích zpoplatněných mýtem (id 151 – 157 a id 126, dle údajů ŘSD) a dopravní a jízdní výkony v rámci regionální a dopravní obslužnosti (id 587 – 592 a 597, dle údajů MD). Zájemci o data z jiných oblasti si mohou zkoumat např. aktualizované údaje o vývoji poplatků za použití kolejí Správy železniční dopravní cesty (id 515 – 526 příp. maximální možná výše těchto poplatků do roku 2013 podle Ministerstva financí ČR v řadách id 533 – 544).

Zdroj: IODA

Novinky z IODA: Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Graf č.2: Podíl spotřeby pohon. hmot v dopravě na celkové spotřebě pohon. hmot v ČR (id řady: 604). Zdroj: IODA
Novinky z IODA: Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Graf č.3: Struktura spotřeby pohonných hmot v dopravě v ČR (id řady: 428). Zdroj: IODA
Novinky z IODA: Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Graf č.4: Spotřeba energie v dopravě (id řady: 427). Zdroj: IODA
Novinky z IODA: Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Graf č.5: Vývoj výnosů z vybraných daní v ČR (id řady: 601). Zdroj: IODA