Novinky z IODA: Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
IODA: Graf č.1: Vývoj průměrných hrubých mezd v dopravě

Po necelých 2 měsících přinášíme novinky o projektu IODA. Nejvyšší mzdy vykazují strojvedoucí, z autobusových profesí pak řidiči MHD.
Reklama
Po necelých 2 měsících přinášíme novinky o projektu IODA. Nejvyšší mzdy vykazují strojvedoucí, z autobusových profesí pak řidiči MHD.
V předchozích týdnech spolek IODA zaměřil své úsilí na hledání údajů o mzdách v dopravě. Díky portálu ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) tak v databázi IODA můžete nalézt údaje o hrubé mzdě řidičů (řady id: 605 až 618) a třeba si jejich výši porovnat s průměrnými mzdami v dopravě jako celku (id: 459 + 449) či v kontextu průměrné mzdy v ČR (id: 460). Gestorem čtvrtletního šetření o průměrném výdělku je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), zpracovatelem ISPV je Trexima, spol. s r.o.

Další oblastí našeho zájmu bylo pojištění. Kromě pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (id řady: 619 – v členění podle pojišťovny a id řady: 624 a 625 – v členění podle druhu dopravy) jsme do naší databáze vložili i údaje o havarijním pojištění (id řady: 620 – dle pojišťovny, 623 – dle druhu dopravy) a pojištění přepravovaného nákladu (id řady: 626). Všechny údaje z pojišťoven vyplývají z Výročních zpráv České asociace pojišťoven (ČAP) a dalších statistických Informací o pojistném trhu, které můžete nalézt buď na webu ČAP nebo v naší databázi VýRočenky.cz.

Po roce jsme též aktualizovali informace o stavu mostních konstrukcí na pozemních komunikacích, které veřejnosti na svém webu pravidelně poskytuje v pdf formátu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR). Díky aplikaci IODA tak můžete rychle zjistit vývojové trendy nejen v rámci celé ČR, ale i v jednotlivých krajích a to i v rozlišení podle jednotlivých kategorií pozemních komunikací. I díky těmto nově zaznamenaným údajům tak databáze IODA nedávno překročila hranici 65 000 uložených údajů v téměř 500 datových řadách.

Co nového v databázi právě přibylo a jaká zajímavá data tedy máte zdarma k dispozici, se můžete průběžně dovídat i na našem facebooku: https://www.facebook.com/ioda2013

TZ IODA
BUSportál: U úvodního grafu jde o mzdy bez cestovních náhrad, které např. u profese řidič tahače v segmentu mezinárodní kamionové dopravy velmi ovlivňují celkový příjem.

Novinky z IODA: Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
IODA: Graf č.2: Podíly pojišťoven na předepsaném pojištění odpovědnosti z provozu vozidel dle ČAP
Novinky z IODA: Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
IODA: Graf č.3: Vývoj předepsaného havarijního pojištění vozidel podle dle ČAP
Novinky z IODA: Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
IODA: Graf č.4: Vývoj předepsaného pojištění přepravovaného nákladu
Novinky z IODA: Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
IODA: Graf č.5: Četnost mostních konstrukcí na pozemních komunikacích podle jejich stavu