Novinky z IODA: Nová data o výnosech z mýta, stavu nosných konstrukcí mostů
IODA: Struktura a trendy příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

a rozpočtu SFDI.
Reklama
a rozpočtu SFDI.
Během léta jsme vás informovali o vzniku nové databázové aplikace IODA. Její autoři nadále pracují na jejím rozšíření. Během srpna a září doplnili další data, která ukazují zajímavé trendy v oblasti provozu i dopravní infrastruktury.

Kromě údajů o výnosech z mýtného, které tvůrcům databáze poskytuje s měsíční pravidelností ŘSD, byly rozšířeny také datové řady ukazující vývoj stavů nosných konstrukcí mostů na pozemních komunikacích (např. datová řada č. 135 vyplývající z Přehledů z informačního systému o silniční síti ČR zveřejňovaných též ŘSD).

S určitým zpožděním byly doplněny též údaje o počtu čerpacích stanic v ČR, které jsou čerpány ze Zprávy o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (např. datová řada č. 17). Autoři průběžně s měsíční přesností doplňují též informace o ceně pohonných hmot (tj. z webu CCS jsou čerpány údaje o cenách Naturalu 95 a naftě, z webu Auto Unger, s.r.o. čerpají údaje o LPG a RWE poskytuje data o CNG) a jejich struktuře (základní cena, spotřební daň, DPH, celková cena s DPH). Víceméně zcela nově vznikla v databázi IODA jedna samostatná podkapitola sumarizující z různých pohledů příjmy a výdaje SFDI.

V nejbližší době autoři slibují postupné doplňování databáze o údaje z Ročenky dopravy MD za rok 2013.
V případě, že máte o využívání aplikace IODA zájem, doporučují její tvůrci shlédnout instruktážní video, které je dostupné na webových stránkách projektu (www.ioda.cz) resp. na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=b_XxJgQaM8w)
Zdroj: IODA

Novinky z IODA: Nová data o výnosech z mýta, stavu nosných konstrukcí mostů
IODA: Trendy výnosů z mýta podle emisních norem zpoplatněných vozidel.
Novinky z IODA: Nová data o výnosech z mýta, stavu nosných konstrukcí mostů
IODA: Struktura čerpacích stanic k 31.12.2013