Novinky z IODA: IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
IODA: Graf č.1: Nebezpečnost pozemních komunikací v ČR podle metodiky EuroRAP

V poslední době byly do databáze IODA doplněny zbývající údaje z Ročenky dopravy MD za rok 2013 a spuštěn facebookový účet.
Reklama
V poslední době byly do databáze IODA doplněny zbývající údaje z Ročenky dopravy MD za rok 2013 a spuštěn facebookový účet.
Zejména se jedná o data z kapitol Doprava a přeprava, Nehodovost a Životní prostředí. Díky tomu se databáze nyní může pochlubit více než 60 000 údaji ve 440 datových řadách.

Kromě naplňování daty pracuje tým IODA na různých úpravách samotné aplikace. Jednou z takových je např. barevné přizpůsobení dimenze datové řady podle požadavků poskytovatele dat. Tato funkce byla uplatněna u datové řady znázorňující nebezpečnost pozemních komunikací v ČR (podle metodiky EuroRAP) s daty od AF-CITYPLAN s.r.o. (viz obrázek)

Tradičně byly průběžně aktualizovány datové řady zachycující vývoj průměrných měsíčních cen pohonných hmot (natural, nafta, LPG, CNG), výnosů z mýtného, s tím souvisejících dopravních výkonů atd. (viz obrázek)

V tomto týdnu byl spuštěn facebookový účet www.facebook.com/ioda2013, kde budou autoři projektu IODA uvádět novinky týkající se jejich databáze. Kromě upozornění na nová data uživatelé jistě ocení i upozorňování na nové funkce a další zajímavosti.

Autoři projektu vítají jakoukoliv zpětnou vazbu a náměty na data či funkce, která byste v databázi rádi viděli.

Zdroj: IODA

Novinky z IODA: IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
IODA: Graf č.2: Vývoj rizikovosti dálnic v ČR podle metodiky EuroRAP
Novinky z IODA: IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
IODA: Graf č.3: Měrné emise z dopravního provozu v roce 2013
Novinky z IODA: IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
IODA: Graf č.4: Výnosy z mýtného podle emisních kategorií vozidel
Novinky z IODA: IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
IODA: Graf č.5: Počet dopravních nehod na silnicích pod vlivem alkoholu