Novinky z ACEA

Do čela Asociace byl zvolen Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group. Nejdůležitější je letos dekarbonizace a příprava Euro VII. Nová data o vozidlech, v EU je v provozu 714 tisíc autobusů s průměrným stářím 12,7 let. Naprostá většina je dieselových.

 

Do čela Asociace byl zvolen Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group. Nejdůležitější je letos dekarbonizace a příprava Euro VII. Nová data o vozidlech, v EU je v provozu 714 tisíc autobusů s průměrným stářím 12,7 let. Naprostá většina je dieselových.

 

Rok 2023 bude pro stanovení budoucího plánu evropského nákladního průmyslu jiný než předchozí,“ uvedl Martin Lundstedt, prezident, generální ředitel Volvo Group, a předseda představenstva Evropské asociace výrobců užitkových automobilů ACEA. „Pro výrobce nákladních vozidel je to křišťálově čisté, plně se zaměříme na dekarbonizaci silniční dopravy – absolutně vše by mělo toto úsilí podpořit.“

Očekává se, že Evropská komise letos zreviduje nařízení o CO2 pro těžká nákladní vozidla. „Tvůrci politik by měli mít na paměti, že dekarbonizace silniční dopravy vyžaduje více než jen cíle pro výrobce vozidel,“ varoval Lundstedt. „Jedná se o trh B2B, který se bude rychle měnit jen pokud budou dobře stanoveny podmínky jako je infrastruktura nabíjení a doplňování paliva a parita nákladů.“

"Obáváme se však, že nedávný návrh nařízení Euro VII o emisích znečišťujících látek s sebou nese velké riziko zpomalení přechodu ke klimatické neutralitě."

Aby výrobci nákladních vozidel a jejich širší dodavatelský řetězec splnili Euro VII, museli by přesunout značné inženýrské a finanční zdroje z baterií a elektrických technologií palivových článků zpět ke spalovacím motorům.

Nedávné studie, které zohledňují naše ambiciózní trajektorie dekarbonizace ukázaly, že Euro VII přinese pouze velmi okrajové dodatečné výhody pro kvalitu ovzduší, které budou snadno zastíněny ještě o něco vyššími ambicemi na obnovu flotil,“ vysvětlil pan Lundstedt.

Na normy Euro VII a CO2 pro těžká nákladní vozidla nelze pohlížet izolovaně. V nedávném dopise Fransovi Timmermansovi proto ACEA vyzvala Komisi, aby synchronizovala a sladila nařízení Euro VII a cíle v oblasti emisí CO2 tak, aby průmysl mohl zefektivnit vývoj do jedné strategické cesty, a ne do více cest rozvoje.

Podle ACEA přinese do roku 2030 nejpřísnější scénář Euro 7 / Euro VII pouze další 4% snížení NOx pro osobní automobily a 2% pro dodávky a těžká nákladní vozidla, zatímco pro autobusy bude nulový.

Pan Lundstedt byl znovu zvolen na druhé roční období z řad členů představenstva ACEA pro užitková vozidla: generálních ředitelů společností DAF Trucks, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco Group, MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Commercial Vehicles a Volvo Group.

ACEA 17. ledna 2023 vydala novou zprávu „Vehicles in use“. Poskytuje rozsáhlý přehled vozového parku motorových vozidel na silnicích v Evropské unii do roku 2021 – zahrnuje osobní automobily, lehká užitková vozidla, střední a těžká užitková vozidla a autobusy ve  27 členských státech EU a Islandu, Norsku, Švýcarsku a Spojeném království.

V roce 2021 vzrostl vozový park osobních automobilů EU o 1,2 % ve srovnání s rokem 2020, přičemž na silnicích jezdí celkem téměř 250 milionů automobilů. S výjimkou Slovinska (-4,1 %) všechny země EU rozšířily svůj vozový park, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenalo Slovensko (+8,2 %). V celé Evropské unii je v oběhu 29,5 milionu dodávek, z nichž polovinu lze nalézt ve třech zemích: Francii (6,3 milionu dodávek), Itálii (4,3 milionu) a Španělsku (3,9 milionu). Na silnicích EU jezdí více než 6,4 milionu středních a těžkých užitkových vozidel, což je o 3,2 % více ve srovnání s rokem 2020. Polsko má s více než 1,2 milionu nákladních vozidel zdaleka největší vozový park. V celé Evropské unii je v provozu 714 008 autobusů, z toho téměř polovinu najdete jen ve třech zemích: ​​Polsku (126 547), Itálii (100 199) a Francii (94 523).

Auta EU jsou v průměru 12 let stará. Řecko a Estonsko mají nejstarší vozový park s vozidly starými 17 let. Nejnovější vozy najdete v Lucembursku (7,6 let). Průměrné stáří lehkých užitkových vozidel v EU je 12 let. Ze čtyř hlavních trhů EU má nejstarší vozový park Itálie (14 let), těsně následovaná Španělskem (13,6 let). Nákladní automobily jsou v Evropské unii v průměru staré 14,2 roku. Řecko má s průměrným stářím 22,7 let nejstarší vozový park nákladních vozidel, nejnovější najdeme v Rakousku (6,6 roku) a Dánsku (7,5 roku). Autobusy na silnicích EU jsou v průměru staré 12,7 roku. Rumunské autobusy, staré více než 20 let, jsou nejstarší v regionu. Pouze osm zemí Evropské unie má autobusový park mladší než 10 let. Nejmladší Rakousko (5 let). Česká republika je se 14,7 roku na spodní příčce.

I přes silný nárůst prodeje v posledních letech tvoří vozy s elektrickým dobíjením (baterie a plug-in hybridy) stále pouze 1,5 % celkového vozového parku EU. V EU mají pouze tři země podíl bateriových elektromobilů vyšší než 2 %. Lehká užitková vozidla s naftovým pohonem jsou v EU stále dominantní, 91 % vozového parku jezdí na naftu a pouze 0,6 % dodávek je na baterie. 96,4 % všech nákladních vozidel v Evropské unii jezdí na naftu, benzín pohání 0,5 % vozového parku. Pouze 0,1 % nákladních vozidel na silnicích EU má pohonné ústrojí s nulovými emisemi. Dieselové autobusy tvoří 92,5 % vozového parku EU, přičemž pouze 1,3 % je bateriových elektrických a 1,8 % hybridních elektrických. Významné podíly elektrobusů však najdeme v Nizozemsku (14,5 %) a Lucembursku (7,8 %).

 


Novinky z ACEA
Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group, byl znovu zvolen předsedou představenstva Evropské asociace výrobců užitkových automobilů ACEA. ©ACEA