Novinky IODA: Výroční zprávy, Ročenky a další zdrojové dokumenty na VýRočenky.cz
Náhled na uživatelské rozhraní webové databázové aplikace Vyrocenky.cz

Trvalé uložení zdrojových dokumentů.
Reklama
Trvalé uložení zdrojových dokumentů.
Spolek IODA, jehož hlavní činností je budování a rozšiřování stejnojmenné databázové aplikace, se v poslední době zaměřil zejména na zlepšení transparentnosti resp. dohledatelnosti uváděných dat, což přímo souvisí s jejich s důvěryhodností.

Ačkoliv si může uživatel aplikace IODA ve většině případů ověřit vyhledaná data přímo na webových stránkách institucí, které mají konkrétní údaje k dispozici a které je pravidelně uvádějí ve svých výročních zprávách, ročenkách či jinak nazvaných dokumentech, z technických důvodů se spolek rozhodl tyto dokumenty sdružit na jednom místě nazvaném VYROCENKY.cz. Mimochodem název této nové aplikace vznikl částečnou syntézou slov VÝroční zprávy a ROČENKY, což jsou nejčastější názvy zde ukládaných dokumentů).

Cílem je, obdobně jako v případě dat v IODA, umožnit rychlý přístup k požadovaným datům, tentokrát ovšem v jejich syrové podobě. Vyhledat v aplikaci požadovaný dokument není složité, navíc je možné zúžit výběr s pomocí filtrů nazvaných: Instituce (myšleno Název subjektu, který dokument vydal), Dokumenty (myšleno Název dokumentu), Rok (ke kterému se vztahuje, nikoliv ve kterém byl vydán) a jako určité zjednodušení může uživateli posloužit též filtr Kategorie dopravy zvýrazněný barevnými ikonami v záhlaví aplikace, byť tento parametr může být v některých případech zavádějící.

Od této koncentrace dokumentů do webové databázové aplikace VYROCENKY.cz si zástupci IODA slibují, že budou odkazy z aplikace IODA na zdrojové dokumenty trvalé a nebudou podléhat různým technickým problémům souvisejících s odkazy na externí zdroje (smazání dokumentu, přemístění dokumentu, změna URL adresy, upgrade webu atd.).

Databázi VYROCENKY.cz, ve které je nyní uloženo již cca 200 dokumentů (převážně v pdf formátu), lze samozřejmě využívat nejen ve spojitosti s aplikací IODA, ale též zcela samostatně.

Zdroj: IODA

Novinky IODA: Výroční zprávy, Ročenky a další zdrojové dokumenty na VýRočenky.cz
Náhled na aplikaci Vyrocenky.cz po aplikaci filtru Silniční doprava
Novinky IODA: Výroční zprávy, Ročenky a další zdrojové dokumenty na VýRočenky.cz
Náhled na aplikaci Vyrocenky.cz po aplikaci filtru Železniční doprava