Novinka v předprodejním a rezervačním systému AMSBUS e-jízdenka.
Možnost zakoupení po internetu je na portálu IDOS vyznačena žlutou ikonou se sedačkou a písmenem E.

Po možnostech rezervace a následného zakoupení, případně zaslání po zaplacení bankovním převodem přibývá v systému e-AMSBUS alternativa zaplatit bankovní kartou na internetu a e-jízdenku vytisknout přímo u uživatele. Nově služba PaySec.
Po možnostech rezervace a následného zakoupení, případně zaslání po zaplacení bankovním převodem přibývá v systému e-AMSBUS alternativa zaplatit bankovní kartou na internetu a e-jízdenku vytisknout přímo u uživatele. Nově služba PaySec.
E-jízdenka jako taková je v provozu již od února 2007. PaySec je dalším rozšířením služby.
Nově červenec 2008:
Od minulého týdne je možno v systému e-jizdenka nakupovat přes internet s možností placeni webovou peněženkou PaySec.
E-jízdenku lze využít již u mnoha dopravců, jejich okruh se neustále rychle rozšiřuje.

Další informace, postup cestujícího při pořízení e-jízdenky a smluvní podmínky je možno získat odkazem na úvodní stránku aplikace.
(Seznam linek je pod červeným textem "Novinka: na vybraných linkách možnost zakoupení elektronické jízdenky a platby kartou.")
Nově: přejít přímo na nákup e-jízdenky je možné z portálu IDOS http://www.idos.cz, a to po vyhledání konkrétního spoje. Možnost je vyznačena žlutou ikonou.

Pro dopravce i cestující uvádíme základní informace:

E-jízdenka je doklad, kterým cestující prokazuje svůj nárok na přepravu dopravci. E-jízdenku si cestující může vytisknout v průběhu nákupu na běžné tiskárně. E-jízdenka je také zasílána ve formátu PDF a může sloužit např. i jako doklad k vyúčtování služební cesty apod.

Ochrana e-jízdenky je zajištěna použitím kontrolní informace. E-jízdenka má unikátní číslo obdobně jako ostatní jízdenky vydané systémem AMSBUS. Pro tvorbu kontrolní informace v systému AMSBUS je využíván vždy jeden z dokladů: občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, průkaz ISIC, kreditní karta nebo žákovský průkaz. Cestující při nákupu zadá poslední čtyři číslice zvoleného dokladu a kód dokladu. Zvolený doklad musí být následně při realizaci cesty předložen. Cestující je identifikován jménem a příjmením a kontrolní informací, která není na dokladu tištěna, ale řidič ji dostane na plánku autobusu.

Při dodržení předprodejních podmínek a lhůt lze e-jízdenku prostřednictvím aplikace e-AMSBUS samozřejmě i vrátit.

V systému je využit zabezpečený způsob placení s využitím platební karty a garantovaného přístupu k platbě, aniž by provozovatel znal číslo platební karty. Je využita technologie 3D Secure prostřednictvím běžně využívané platební brány PayMUZO.
Dopravci, kteří mají o moderní způsob odbavení zájem, mohou kontaktovat obchodní oddělení ČSAD SVT Praha s.r.o. RNDr. J. Kotíka (+420 224 894 217, kotik@svt.cz) nebo Ing. M. Kristlovou (+420 224 894 332, kristlova@svt.cz).

Novinka v předprodejním a rezervačním systému AMSBUS e-jízdenka.