Nové trolejbusy do Budapešti, a hned 160 vozidel
Naposledy pořídila BKK 48 trolejbusů Solaris-Škoda Trollino, všechny se zařadily do provozu do léta 2023.

Dopravní podnik Budapesti Közlekedési Központ koupí bateriové sólo a kloubové trolejbusy, všechny z jedné modelové řady pro zachování homogenní flotily. Bylo zahájeno výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy.

Dopravní podnik Budapesti Közlekedési Központ koupí bateriové sólo a kloubové trolejbusy, všechny z jedné modelové řady pro zachování homogenní flotily. Bylo zahájeno výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy.

Zadávací výběrové řízení vyhlásilo BKK Budapest Transport Center Private Limited Company a bylo zveřejněno 19.2.2024. Uchazeč má v rámci rámcové smlouvy nabídnout dodání 160 ks 100% nízkopodlažních kloubových a sólo trolejbusů ze stejné modelové řady s pohonem vhodným pro provoz min. 15 km bez trolejového vedení. Kromě výroby a dodání do Budapešti je součástí smlouvy zkušební provoz na místě, získání potřebných povolení (typové schválení, povolení k uvedení na trh) a zaškolení obsluhy. Stejnou typovou rodinou se rozumí stejná konstrukční struktura a hnací systém, BKK to považuje za zásadní z hlediska homogenity vozového parku, pro zvýšení efektivity a nižším nákladům. Zadavatel se v rámci veřejné zakázky zavazuje objednat 40 vozidel (16 sólo a 24 kloubových). V rámci výzvy pak minimálně 10 vozidel.

Termín pro podání nabídek je 25.3.2024.

Naposledy pořídila BKK 48 trolejbusů Solaris-Škoda Trollino. První kloubový přijel do Budapešti v září 2022, všechny se postupně zařadily do provozu do léta 2023.