Nové certifikační značky pro systémy s vodíkovou technologií
TÜV SÜD, mezinárodní společnost zabývající se testováním, inspekcí a certifikací (TIC), začíná s testováním systémů palivových článků a součástí vodíkových systémů. Foto TÜV SÜD

Od května 2022 nabízí TÜV SÜD dvě nové dobrovolné mezinárodní certifikační značky, „Systém palivových článků“ a „Součást vodíkového systému“, pro stacionární, továrně vyráběné systémy palivových článků a součásti obsahující vodík.
Od května 2022 nabízí TÜV SÜD dvě nové dobrovolné mezinárodní certifikační značky, „Systém palivových článků“ a „Součást vodíkového systému“, pro stacionární, továrně vyráběné systémy palivových článků a součásti obsahující vodík.
TÜV SÜD, mezinárodní společnost zabývající se testováním, inspekcí a certifikací (TIC) a největší společnost svého druhu na českém trhu, začíná s testováním vodíkových systémů s cílem podpořit výrobce a uživatele při dekarbonizaci naší ekonomiky. Použitím těchto značek mohou výrobci vzbudit důvěru v bezpečnost a výkon svých systémů a komponent. Certifikaci palivových článků a vodíkových součástí zákon ve většině případů dosud nevyžadoval. Plánovaná změna nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) by to však mohla ve střednědobém horizontu změnit. Rozšiřováním infrastruktury pro alternativní paliva vytváří Evropská unie příležitosti k účinnému řízení dekarbonizace.

Zatímco palivové články vyrábějí elektřinu na základě elektrochemické reakce, součásti obsahující vodík, jako jsou ventily, palivové trysky, odpojovací přípojky a hadice, se používají na čerpacích stanicích H² nebo na vozidlech H². Umístěním certifikační značky TÜV SÜD na své produkty výrobci kupujícím a spotřebitelům dokládají nejenom svou snahu o kvalitu a bezpečnost a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, ale také získávají konkurenční výhodu. Normativní základ zahrnuje IEC 62282-2 a -4 pro moduly palivových článků, IEC 62282-3 pro systémy palivových článků, ISO 19880-3 a -5 pro vodíkové ventily a hadice výdejních stojanů a ISO 17268 pro odpojovací přípojky a palivové trysky.
 
Certifikace potvrzuje více než shodu výrobků nebo systémů s národními a mezinárodními technickými bezpečnostními normami. Společnost TÜV SÜD v případě potřeby také kontroluje výrobní prostory a provádí pravidelné kontrolní audity. V Garchingu u Mnichova provozuje špičkovou vodíkovou testovací laboratoř, kde je kontrolována připravenost součástí a systémů na H², kompatibilita a výkon od ověření návrhu po typovou zkoušku a certifikaci.

První testováním a získáním certifikace prošla britská společnost Oliver Hydcovalves, která navrhuje a vyrábí přesné ventily pro aplikace pro aplikace H2 a CO2Je součástí skupiny Oliver Valves Group, předního výrobce ventilové techniky pro ropný, plynárenský a petrochemický průmysl. Dobrovolný certifikát získala pro kulový ventil. Jasně definované předpisy pro kvalifikaci a testování vodíkových ventilů v průmyslových nebo potrubních aplikacích doposud neexistují,“ říká Martin Sekura, manažer pro rozvoj vodíkových technologií ve společnosti TÜV SÜD. „Těkavý plyn zároveň klade vysoké nároky na jejich konstrukci a výběr materiálů.“

Palivové články a vodík nabízejí příležitost efektivního snižování emisí u průmyslových i spotřebních výrobků, dopravě, při výrobě energie nebo z ekologického hlediska v náročných výrobních provozech,“ říká Michal Svrček, ředitel divize Industry Service v České Republice. Případové studie např. z oceláren ukazují, že zákazníci jsou stále ochotnější investovat více do svých prostor a procesů, pokud je vodík využit pro zlepšení bilance uhlíkové stopy.

Pokud jde o dopravu a další alternativní paliva, TÜV SÜD je jedinou společností v oblasti TIC, která provozuje globální síť laboratoří na testování velkých baterií pro elektromobily. TÜV SÜD je také jedním z předních certifikačních orgánů pro nabíjecí stanice pro elektromobily v Evropě a již řadu let prosazuje mezinárodně harmonizované, přísné bezpečnostní normy. Kromě výše uvedených činností pracuje TÜV SÜD na různých metodách, jak snížit uhlíkovou stopu bateriových elektrických vozidel (BEV), včetně metod pro určení stavu a hodnoty baterie

Zdroj: TÜV SÜD

Nové certifikační značky pro systémy s vodíkovou technologií
Certifikace vodíkových systémů je zatím dobrovolné. Plánovaná změna evropského nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) by to však mohla ve střednědobém horizontu změnit. Foto TÜV SÜD