Nová trolejbusová trať v Plzni - pokračujeme
Nejprve neplánované větrné střepy pro štěstí a pak tradiční střih © BUSportál

Na smyčce "U bunkru" se sešla rozmanitá společnost nejen z plzeňského veřejného života.
Reklama
Na smyčce "U bunkru" se sešla rozmanitá společnost nejen z plzeňského veřejného života.
Na rozdíl od Prahy, kde zájem politiků o stříhání pásek poněkud povadl, aktivity v Plzni zůstávají podle účasti na oficiálním otevření nového úseku trati v centru veřejného dění. Akce mělo možnost se zúčastnit i potěšitelně mnoho přátelsky naladěných aktivistů a fanoušků okolo veřejné dopravy. V rámci kuloárních informací se tak redakce dozvěděla, proč nebylo možno využít původní smyčku, po které jezdí autobusy - stávající a nové elektrické vedení by bylo příliš blízko. Konečná stanice je velký kus před smyčkou, takže málokterý cestující ocení umístění smyčky "U bunkru". Děkuji za upozornění na bleskojistku první svého druhu v Plzni viz záběr v první reportáži z nové trati. Kloubové karosérie Solaris Urbino 18 můžeme už delší dobu vídat v autobusové verzi v další variantě na barvu z plzeňského znaku - červenobílé. Fotografie jsme spojili do skupinek.
Další informace vybíráme z tiskové zprávy PMDP:
Plzeň, 27. srpen 2010: Město Plzeň se dočkalo prodloužení trolejbusové tratě Borskou a Folmavskou ulicí na Borská pole. Vyvolala ho potřeba zlepšení dostupnosti průmyslových zón Borská pole a podniků v areálu ŠKODA napojením na páteřní linky městské dopravy. 27. 8. 2010 proběhlo v točce Teslova slavnostní otevření nového úseku tratě. V rámci této akce byl představen i nový typ trolejbusu ŠKODA 27 Tr Solaris. Běžný provoz trolejbusů s cestujícími bude zahájen sobotní ranní výpravou dne 28. 8. 2010.

Jedná se o nejvýznamnější změnu v této trakci za poslední dvě desetiletí. K realizaci došlo díky příslibu získání finančních prostředků z Evropské unie, dotaci z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 120 milionů korun, tj. 92,2 % z celkových uznatelných nákladů 133 milionů korun. Předpokládané celkové výdaje na stavbu včetně projektové přípravy a ostatních činností spojených s projektem činí přibližně 162 milionů korun. Vybraným zhotovitelem stavby, která byla zahájena 2. 7. 2009, se stalo „Sdružení trolejbusová trať Borská pole“ tvořené firmami Metrostav a.s. a Strabag a.s.
Trolejbusová linka č. 15, která bude prodloužena na Borská pole, zajistí přímý přestup nejen na všechny tramvajové, ale nově i na ostatní trolejbusové linky. Bez nutnosti přestupu bude možné dojet na Borská pole z hlavních přestupních uzlů, U Práce, Mrakodrapu i Hlavního nádraží, což zkrátí reálnou cestovní dobu až o 7 minut. V dopravních špičkách bude doprava na Borská pole posílena dalšími trolejbusovými linkami č. 17 z Doubravky a č. 18 z CAN. Tím bude podpořena i atraktivita podnikání a pracovních příležitostí pro obyvatele Plzně na Borských polích a v areálu Škoda.
„První trolejbus po nové trati Borskou a Folmavskou ulicí vyjel na technickou zkušební jízdu 17. února 2010. Generálku na nové trase absolvovalo začátkem srpna dvanáct trolejbusů při plném zatížení,“ uvádí dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Václav Zikmund.

V současné době je připravován projekt pro menší navazující stavbu, a sice úsek Němejcova – Doudlevecká – Mikulášská, který usnadní vedení objízdných tras při neprůjezdnosti Americké třídy nebo Tylovy ulice a také uspoří manipulační kilometry trolejbusové dopravy.

Realizátorem stavby je Sdružení trolejbusová trať Borská pole, tvořené firmami Metrostav a.s. (lídr) a STRABAG a.s.

Nová trolejbusová trať v Plzni - pokračujeme
© BUSportál
Nová trolejbusová trať v Plzni - pokračujeme
© BUSportál
Nová trolejbusová trať v Plzni - pokračujeme
© BUSportál
Nová trolejbusová trať v Plzni - pokračujeme
Drátěné odlesky a "U bunkru" © BUSportál