Nová podoba Florence je v rukou věhlasných architektů
Odborná porota urbanistické soutěže Florenc 21 vybrala ateliéry z různých koutů Evropy – dva týmy z Nizozemska, jeden ze Švýcarska, dánské studio BIG a jeden převážně český tým na novou podobu oblasti pražské Florence. Zdroj: Dana Ledl

Mezinárodní soutěže Florenc 21 se zúčastní 5 studií, včetně českých UNIT architekti a studio A69. Porota vybírala z 57 přihlášených mezinárodních týmů.
Mezinárodní soutěže Florenc 21 se zúčastní 5 studií, včetně českých UNIT architekti a studio A69. Porota vybírala z 57 přihlášených mezinárodních týmů.

Do urbanistické soutěže Florenc 21 se zapojí multidisciplinární týmy, mezi nimiž je i světoznámé dánské architektonické studio BIG Bjarke Ingelse a česká studia A69 a UNIT architekti. O účast v soutěži usilovalo celkem 57 týmů z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Porota tak stála před těžkým úkolem vybrat pět nejkvalifikovanějších. Účastníky teď čekají dvě fáze soutěže.

Do urbanistické soutěže Florenc 21 se zapojí tyto multidisciplinární týmy:

  • švýcarské konsorcium urbanistické firmy agps architecture, krajinářského ateliéru Girot a dopravních inženýrů IBV Hüsler
  • dánská firma BIG vedená Bjern Ingelsem s pomocí českého partnera A8000
  • holandské konsorcium architektů a urbanistů Cie. s krajinářskou kanceláří LOLA doplněné o mladý brněnský ateliér M2AU
  • holandský tým ateliérů ZUS [Zones Urbaines Sensibles] a Space&matter a dopravně inženýrský tým Royal HaskoningDHV
  • spojení českých kanceláří UNIT architekti a studio A69 ve spolupráci s britskou firmou Marko and Placemakers

Máme za sebou důležitý krok soutěže, ale také celého procesu transformace území Florence a doufáme, že nastavený proces poběží i nadále tak, jak bylo mezi všemi aktéry na jeho počátku dohodnuto. Vybrali jsme 5 vysoce kvalitních týmů, kteří se, jak věříme, stanou našimi partnery při hledání správného řešení a pomohou nám dále naplňovat sdílenou dlouhodobou strategii, na jejímž konci je modernizované autobusové nádraží jako užitečná a důležitá součást struktury města,“ uvedl Pavel Vráblík, člen představenstva společnosti ČSAD Praha holding, která je jedním ze zadavatelů soutěže.

Florenc je významnou křižovatkou dopravních spojení celoevropského významu. Potkává se zde autobusová, železniční i tramvajová doprava a celou oblast obsluhují dvě linky metra. Lokalitu ale tvoří několik nefunkčních a špatně prostupných ploch, které vyžadují proměnu. Okolí autobusového nádraží trpí zejména nejasným vymezením zástavby, nevzhlednými veřejnými prostranstvími, bariérami pro chodce i absencí kvalitní zeleně. V minulosti bylo na toto území zpracováno několik urbanistických studií, avšak nedošlo u nich k dostatečně široké shodě všech aktérů. Město spolu s klíčovými vlastníky v území ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development dospěly k názoru, že nejlepším řešením bude uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která navrhne jeho budoucí podobu. Do urbanistického návrhu musí týmy integrovat již schválené projekty v území. Kromě modernizace stanice Masarykovo nádraží se jedná o rekonstrukce ulic Na Florenci a Na Poříčí, v současnosti realizované projekty Florenc Gate v Křižíkově ulici nebo stavba od kanceláře Zaha Hadid Architects podél ulice Na Florenci.

Záměrem ČSAD Praha holding je integrovat autobusový terminál ÚAN do městské struktury a zvýšit komfort cestujících.

K nové podobě Florence se může vyjádřit i veřejnost. Do 5. května probíhalo shromáždění informací o území přímo na Florenci prostřednictvím infostánku a on-line. Získané náměty budou shrnuty v publikaci Informace o území, kterou získají účastníci soutěže před prvním workshopem.

Druhá možnost pro veřejnost bude na podzim. Po odevzdání v druhém kole budou všechny návrhy představeny na výstavě a veřejnost bude mít možnost ke každému návrhu podat komentář. Ty budou následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a vybrání vítěze soutěže.

V pondělí 17. května můžete sledovat na campuj.online diskuzi Praha zítra: Florenc 21, kde budou hosté debatovat o rozvoji tohoto klíčového dopravního uzlu.

Zdroj: CAMP