Nová bezbariérové meziměstská linka Přerov-Olomouc-Prostějov ...
Foto Jarmila Chromá - Dopravák.

... společnosti Connex Morava a.s. - převzato z Dopraváku.
Reklama
... společnosti Connex Morava a.s. - převzato z Dopraváku.
OLOMOUC (Ch) - Nízkopodlažní autobusy přestávají být jen výsadou městských doprav. Společnost Connex Morava a.s. totiž v pondělí 13. června t.r. zahájila provoz první bezbariérové linky Přerov-Olomouc-Prostějov, kterou zajištuje třemi nově pořízenými nízkopodlažními autobusy SOR BN12 s výsuvnou plošinou, prostorem pro přepravu pěti invalidnich voziků a celkovou obsaditelností 105 cestujících.

Slavnostnímu spuštění pilotního projektu bezbariérové linkové dopravy byli vedle představitelů dopravní společnosti v čele s generální ředitelkou Ing. Jitkou Homolovou přítomni rovněž náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka Chalánková, krajský radní Mgr. Petr Polášek, předseda Krajské rady zdravotně postižených a sdružení TREND Mgr. Milan Langr, zástupci výrobce autobusů SOR Libchavy a sdělovacích prostředků.

Jak při této příležitosti připomněl Mgr. - Polášek, společnost Connex Morava byla - jediným z oslovených dopravců, který v návaznosti na krajským zastupitelstvem schválený Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením reagoval a dále rozpracoval myšlenku zpřístupnit veřejnou dopravu imobilním občanům. Olomoucký kraj pak přispěl Connexu na nákup nových nízkopodlažních autobusů částkou cca 1,8 mil, Kč.
"Connex Morava je firma, která provozu,je především příměstskou dopravu a MHD, která stojí za zmínku máme pouze v Přerově. Takže víme, že v městských dopravách se přepravě imobilních občanů věnuje rozhodně větší pozornost než na příměstských linkách. Proto jsme poměrně briskně reagovali na poptávku KÚ a připravili jsme pilotní projekt bezbariérové linkové dopravy, který je první vlaštovkou v rámci Olomouckého kraje i celé České republiky,"
uvedla generální ředitelka společnosti Ing. Homolová. Dodala, že volba trasy linky byla konzultována se sdružením Trend s tím, aby zajistila obyvatelům měst Přerov a Prostějov i přilehlých obcí pravidelné a časté spojení s krajským městem. V současné době je linka (zařazená do IDOK) v provozu v pracovní dny a zahrnuje celkem šest párů spojů.
"Z provozního hlediska je nasazení nízkopodlažních autobusů na příměstskou linku stejné jako u klasických vozů. Finančně náročně,jší jsou ovšem pořizovací náklady, protože cena jednoho autobusu SOR BN12 se vzhledem k úpravám a vybavení pohybuje kolem pěti milionů korun. Na nákup těchtu tří vozů se nám ale podařilo získat investiční dotaci nejenom z úrovně ministerstva dopravy, ale i KÚ Olomouc,"
Dvanáctimetrové "sorky",jezdící na trase Přerov-Olomouc-Prostějov plně odpovídají požadavkům na bezbariérovou přepravu. Kromě snížené podlahy a funkce kneeling (naklopení vozu na pravou stranu a snížcní nástupní hrany o cca 8 cm) pro pohodlný nástup a výstup cestujících, jsou vybaveny i výsuvnou mechanickou plošinou. Ve střední části vozu s obvodovými sedadly jsou do podlahy nainstalovány lišty, do kterých lze rychloupínkou připevnit samonavíjecí bezpečnostní pásy pro pět invalidních vozíků. Ve výbavě nechybí ani přijímač pro nevidomé APEX, hlásiče pro neslyšící, moderní informační a odbavovací systémy.

Při prezentační jízdě z Olomouce do Prostějova a zpět si cestování jedním z nových nízkopodlažních autobusů SOR BN12 vyzkoušel i předseda Krajské rady zdravotně postižených Mgr. Langr sám upoutaný na invalidní vozík:
"Zavedení této první bezbariérové příměstské linky je velice záslužný čin a KÚ i Connex Morava si za něj zaslouží plné uznání. Znamená obrovské usnadnění přepravy nejenom pro nás vozíčkáře, a jinak zdravotně postižené osoby, ale také pro maminky s kočárky či starší osoby. Myslím, že je to první vlaštovka v tom, abychom jezdili s ostatními hromadnou dopravou, která si tímto název hromadná skutečně zaslouží."
Dopravák 11/2005, Jarmila Chromá

Nová bezbariérové meziměstská linka Přerov-Olomouc-Prostějov ...
Foto Jarmila Chromá - Dopravák.