Německá vláda podpoří bezemisní autobusy 1,25 miliardami Eur

EU schválila finance na nákup elektrických autobusů na baterie a palivové články, bateriových trolejbusů, autobusů na biometan a také infrastrukturu a studie proveditelnosti.
EU schválila finance na nákup elektrických autobusů na baterie a palivové články, bateriových trolejbusů, autobusů na biometan a také infrastrukturu a studie proveditelnosti.
Dostali jsme od EU zelenou: Podle současného finančního plánu může federální vláda financovat rozvoj flotil e-busů a jejich infrastruktury v Německu celkovou částkou 1,25 miliardy Eur až do roku 2024,“ řekl viceprezident VDV (Asociace německých dopravních společností) Werner Overkamp. Tyto finance podpoří pořízení nových elektrických autobusů, ale také obnovu dep a dílen.

Dotaci na autobusy s alternativními pohony schválila Evropská komise podle zákona o státní podpoře. Pokyny pro financování federálního ministerstva dopravy (BMVI) byly implementovány s několikaměsíčním zpožděním; žádosti o financování bateriových a vodíkových autobusů s palivovými články, bateriových trolejbusů, i autobusů kategorií M2 a M3 poháněných biometanem a také nezbytné infrastruktury a studie proveditelnosti mohou být schvalovány.

"To je dobrá zpráva od federální vlády a povzbuzuje nás v úsilí převést naše již ekologicky šetrné autobusové flotily na bezemisní elektrické pohony. Cíle ochrany klimatu, omezování znečišťování ovzduší a proměna našich měst a obcí, budou úspěšné pouze se změnou mobility k většímu počtu autobusů a vlaků".

K financování jsou způsobilé náklady na nákup a dodatečnou montáže autobus s alternativními pohony a nákup infrastruktury:

80% dodatečných investičních nákladů ve srovnání s naftou pro elektrické bateriové a vodíkové autobusy a bateriové trolejbusy,
40% dodatečných investičních nákladů ve srovnání s naftou pro autobusy na bioplyn,
40% celkových investičních nákladů na neveřejnou infrastrukturu nezbytnou k provozu a studie proveditelnosti.

V současné době jezdí na německých silnicích přibližně 500 bateriových elektrických autobusů, přibližně 1 500 hybridů a asi 50 autobusů s palivovými články, které používají vodík, a tento trend stoupá. Dopravní společnosti již podaly žádosti o financování dalších 1 400 e-busů, z nichž některé již byly schváleny. "Podle počátečních výpočtů sdružení VDV by tyto finanční prostředky mohly stačit na realizaci investic k implementaci závazků vyplývajících ze směrnice EU o čistých vozidlech při zadávání zakázek na vozidla bez emisí a jejich infrastruktury. Protože v Německu máme právní požadavky podrobnější než evropské, je nyní nutné rozdělovat alokované finanční prostředky ekonomicky rozumným způsobem prostřednictvím dohody o implementaci státní kvóty," uvedl Overkamp.

Žádost je možné podávat od 15. září do 5. října 2021 (u investičních projektů) nebo do 30. listopadu 2021 (pro studie proveditelnosti). Dosud nebylo určeno, kdy budou muset být financované projekty realizovány.