Nejlepší řidiče oceňoval Connex Praha - dopravce ze skupiny Veolia Transport

Česká republika 1. února 2008. Hodnocení mělo mimořádně slavnostní rámec - bylo spojené s rozloučením s generálním ředitelem Bohumilem Krausem, který po 40 letech práce ve firmě odchází do důchodu. (Pro BUSportál Jarmila Chromá, Dopravák, noviny ADSSF.)
Reklama
Česká republika 1. února 2008. Hodnocení mělo mimořádně slavnostní rámec - bylo spojené s rozloučením s generálním ředitelem Bohumilem Krausem, který po 40 letech práce ve firmě odchází do důchodu. (Pro BUSportál Jarmila Chromá, Dopravák, noviny ADSSF.)
Rekordní hranici tří milionů beznehodových kilometrů se přiblížil řidič autobusu Josef Šidlík ze společnosti Connex Praha, s.r.o. – už dnes má na svém kontě 2 750 000 km! Výborných výsledků v soutěži Jízda bez nehod však dosáhly i téměř dvě desítky jeho kolegů, kteří se mohou pochlubit překonáním mety od půl do 2,5 mil. km ujetých bez zaviněné dopravní nehody. Na slavnostním vyhodnocení této soutěže, které se konalo v pátek 1. února , převzali zaslouženě z rukou generálního ředitele společnosti Bohumila Krause a za přítomnosti dalších zástupců vrcholového vedení Connexu diplomy s poděkováním a odměny.
První letošní hodnocení Jízdy bez nehod v Connexu Praha mělo mimořádně slavnostní rámec i vzhledem k tomu, že bylo spojené s rozloučením s generálním ředitelem Bohumilem Krausem, který po 40 letech práce ve firmě odchází do důchodu. Spolupracovníci pro něj nachystali mimořádné překvapení nejenom dekorováním zlatým vavřínovým věncem za dlouholetou práci v dopravě, ale i zapůjčeným historickým autobusem ŠL 11. Za volantem tohoto veteránu absolvoval Bohumil Kraus „čestné kolečko“ v areálu společnosti a připomněl si tak své první roky působení v tehdejším ČSAD Praha – Vršovice (dnes Connex Praha, s.r.o.), kde začínal jako řidič autobusu.
Další podrobnosti z páteční slavnosti v Connexu Praha najdete ve druhém únorovém vydání novin ADSSF Dopravák.
Jarmila Chromá

Nejlepší řidiče oceňoval Connex Praha - dopravce ze skupiny Veolia Transport
Nejlepší řidiče oceňoval Connex Praha - dopravce ze skupiny Veolia Transport
Nejlepší řidiče oceňoval Connex Praha - dopravce ze skupiny Veolia Transport