Návrat trolejbusové dopravy na Severní Předměstí v Plzni
Bateriový trolejbus před úřadem prvního městského obvodu. Foto: Radka Žáková

Pod sloganem „Trolejbus na Jedničku“ zahájilo město Plzeň v uplynulém týdnu představení záměru elektrifikace MHD na první městský obvod - lokalitu Severní Předměstí. Od 19. do 25 března bude v provozu zvláštní linka 9 a proběhnou informační akce.

 

Pod sloganem „Trolejbus na Jedničku“ zahájilo město Plzeň v uplynulém týdnu představení záměru elektrifikace MHD na první městský obvod - lokalitu Severní Předměstí. Od 19. do 25 března bude v provozu zvláštní linka 9 a proběhnou informační akce.

 

Představovaný záměr usiluje o návrat trolejbusové dopravy na Severní Předměstí. Trolejbusy oblast obsluhovaly už v letech 1949 až 1977 (ve větvích do Bolevce a na Košutku), následně od 80. let začaly při přepravě obyvatel hrát klíčovou roli tramvaje. Už při budování nových tramvajových tratí na přelomu 70. a 80. let se uvažovalo, že se trolejbusy na sever města vrátí – trať přes Roudnou měla směřovat kolem lochotínské fakultní nemocnice na Bílou Horu, uvažována byla i varianta trasování na Vinice či severní okraj Košutky. Myšlenku znovu oživili projektanti na začátku 90. let (a při realizaci některých následných staveb byl tento záměr respektován), ale ani tentokrát plány nebyly dotaženy do konce. Dodnes jsou tak obyvatelé rozsáhlého sídlištního komplexu odkázáni kromě tramvají na autobusové linky. V nedávné historii se pro obsluhu Severního Předměstí koketovalo i se zavedením elektrobusů (v rámci projektu ZeEUS byla dvě elektrická vozidla vypravována od května 2015 na linku 27), ale po ukončení zkušebního provozu se už bateriové elektrobusy do lokality nevrátily.

V současnosti Správa veřejného statku města Plzně prezentuje záměr elektrifikace stávající autobusové linky 33. Vybudována by měla být trolejbusová trať z centra města kolem lochotínské nemocnice až na obratiště Sídliště Košutka, dále je plánována větev na Vinice. Město představí záměr nejen v tiskové zprávě (kterou uvádíme níže), ale zejména pomocí tematických akcí, které se odehrají v druhé polovině března. Například bude od neděle 19. března do soboty 25. března 2023 bude v provozu speciální trolejbusová linka č. 9 v trase Doubravka, Na Dlouhých - Hlavní nádraží - Goethova - Náměstí Republiky - Lékařská fakulta - Nemocnice Lochotín a zpět (vedená bateriovým vozem 26 Tr).

Podrobnosti v tiskové zprávě:

Páteřní autobusová linka číslo 33, která vede z centra města přes náměstí Republiky, kolem Roudné a fakultní nemocnice na Lochotíně na Košutku, se patrně v nejbližších letech dočká elektrifikace. Naftové autobusy nahradí trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem. V dalších etapách rozvoje se trolejbusy rozjedou i na sídliště Vinice a do ulice Na Roudné, v závislosti na dokončení nových komunikací anebo jejich rekonstrukcí.

Po úplném dokončení celého záměru bude mít hlavní trať z Goethovy ulice přes náměstí Republiky, Roudnou, Fakultní nemocnici Plzeň až do současné konečné Sídliště Košutka délku přes šest kilometrů, vozidla při ní vystoupají o sto výškových metrů. Provoz na takto náročné trase páteřní linky MHD nelze zvládnout jen pomocí baterií, proto je nutné zřídit trolejové vedení včetně stožárů a k němu zajistit energii pro trolejbusy pomocí nových měníren a napájecích kabelů. Zavedení trolejbusové dopravy přinese obyvatelům prvního městského obvodu na Severním Předměstí zlepšení dopravní obsluhy, snížení emisí škodlivin i hluku v ulicích. Rozšiřování elektrické trakce na úkor té autobusové je základem konceptu dalšího rozvoje systému MHD v Plzni. Projekt je také potřebným příspěvkem k plnění závazku zvýšení podílu bezemisní dopravy dané evropskou legislativou,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Součástí projektu je i generální rekonstrukce části Sokolovské ulice od aleje Svobody k Foniatrii, do níž bude trasa MHD přeložena z Karlovarské třídy. Tyto úpravy mají zlepšit dostupnost MHD obyvatelům i návštěvníkům sídliště Lochotín a také významně zkrátit docházkové vzdálenosti k bazénu Lochotín, gymnáziu a dalším zařízením uvnitř sídliště,“ říká Jan Hakl, vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně, která projekt za úzké spolupráce s Plzeňskými městskými dopravními podniky a dalšími institucemi města připravuje. Při přestavbě přibude hodnotná městská zeleň a také infrastruktura pro pěší a cyklodopravu. Malé úpravy komunikace jsou také přichystány pro alej Svobody. Část uvažované trolejbusové trati na Roudné v délce 0,6 km byla v minulosti realizována. Stožáry zde již stojí, zbývá jen zavěsit trolejové vedení.   

Kromě hlavní trati na Košutku se k výstavbě připravuje i její odbočka o délce 2,2 kilometru od Družby po prodloužení aleje Svobody nad nemocnicí Primaved a chystanou zástavbou až do konečné sídliště Vinice. Úsek v délce 0,5 kilometru ve Znojemské ulici je také připraven pro natažení trolejí. Trolejbusová linka doplní svou funkcí chystanou tramvajovou trať linky číslo 3. 

Další informace o projektu, vizualizace a plány i informace o plánovaném projednání s veřejností najdou zájemci na webové stránce: www.TrolejbusNaJednicku.cz.

Správa veřejného statku města Plzeň společně s Plzeňskými městskými dopravním podniky (PMDP) a dalšími složkami města Plzně připravují pro veřejnost představení celého záměru, které proběhne od 19. do 25. března 2023. Po tuto dobu bude také v provozu zvláštní předváděcí linka MHD číslo 9, která vyjede na trasu Doubravka, Na Dlouhých–- Hlavní nádraží – náměstí Republiky – Lékařská fakulta – Nemocnice Lochotín. Provoz na ní zajistí trolejbus s bateriovým pohonem, v jehož interiéru se mohou cestující seznámit s připravovaným projektem zavedení trolejbusové dopravy na Severní Předměstí. Jízdní řád předváděcí linky číslo 9 zájemci naleznou na zastávkách nebo na webových stránkách www.pmdp.cz.

První akcí celé kampaně bude Den otevřených dveří měnírny pro tramvajové tratě na Lochotíně u křižovatky ulic Lidická a Karlovarská v neděli 19. března mezi 14 až 17. hodinou. Měnírna bude po úpravách sloužit i napájení trolejbusových tratí. Součástí bude i výstava techniky a zajímavých fotografií z historie dopravy na Košutku a do Bolevce. 

Projet se po části plánované trolejbusové trati na Košutku v doprovodu jejího projektanta a městských odborníků na dopravu bude možné v úterý 21. března. Exkurze začne v 16:30 hod. v zastávce MHD Hlavní nádraží. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace místa podle pokynů na webové stránce: www.TrolejbusNaJedničku.cz

Proč trolejbusem na Severní Předměstí? Na to se pokusí odpovědět přednáška s podtitulem „Moderní řešení pro čistou a tichou dopravu“, kterou uvede vedoucí dopravního oddělení PMDP Jiří Kohout. Koná se ve středu 22. března od 17:00 hod. v aule Gymnázia Františka Křižíka na adrese Sokolovská 54

Veřejné projednání projektu trolejbusové trati z centra Plzně na sídliště Košutka a Vinice proběhne ve čtvrtek 23. března od 17:00 v aule Gymnázia Františka Křižíka. Kromě hlavního projektanta trolejbusové trati a potřebných úprav dotčených komunikací jej představí zástupci technických úřadů města, PMDP a samosprávy.  


Návrat trolejbusové dopravy na Severní Předměstí v Plzni
V rámci prezentační jízdy se po trase připravované trolejbusové trati projel bateriový trolejbus Škoda 27 Tr č. 585. Foto: Radka Žáková
Návrat trolejbusové dopravy na Severní Předměstí v Plzni
Bateriový trolejbus na Vinicích. Foto: Radka Žáková
Návrat trolejbusové dopravy na Severní Předměstí v Plzni
Připravované trolejbusové tratě v rámci elektrifikace MHD na Severní Předměstí.