Návrat autobusů s vleky na české silnice - pokračujeme.
Innsbrucká souprava. Hess - Scania.

BUSportál oslovil několik dopravců a dva výrobce odbavovacích systémů. Odpovědi jsou povzbuzující. Nově vyjádření Petra Vychodila z ROPID a Ludomíra Landy z ČSAD MHD Kladno.
Reklama
BUSportál oslovil několik dopravců a dva výrobce odbavovacích systémů. Odpovědi jsou povzbuzující. Nově vyjádření Petra Vychodila z ROPID a Ludomíra Landy z ČSAD MHD Kladno.
Budeme postupně uveřejňovat odpovědi. Pokud o provoz vleků má zájem někdo, koho BUSportál neoslovil, a to z jakéhokoliv hlediska, děkujeme za případný podnět. Současně oslovíme i výrobce a prodejce autobusů s významným podílem na českém trhu.
(Úvodní materiál k tématu: Autobus s vlekem - v Innsbrucku opět běžná praxe.)
Ludomír Landa, ČSAD MHD Kladno a.s.
V naší oblasti působnosti by souprava tažného autobusu s vlekem mohla vyřešit na vybraných trasách s délkou nad 20 km ranní dopravní špičku, kdy kumulovaná poptávka ve velmi úzkém časovém rozpětí vyžaduje nasazení více solo vozidel než po zbytek dne. Využito by mohlo být asi 6 až 8 souprav. Vedle technického provedení by bylo nutno řešit také přizpůsobení nástupišť, obratišť, prostor pro odstavy, odbavování cestujících, komunikaci, kontrolu bezpečnosti, atd.

Petr Vychodil, ROPID:
Z pohledu PID je použití vleků především problémem jednotlivých dopravců. Je však pravdou, že nárůst intenzity provozu již nelze vždy dobře řešit navyšováním počtu spojů, pokud je interval již příliš krátký. Rovněž je třeba vzít v úvahu rostoucí podíl personálních nákladů. Dnes se situace řeší používáním delších autobusů - patnáctimetrová vozidla se i dle vyjádření dopravců v příměstské dopravě příliš neosvědčila, případně autobusů kloubových. Pro případné nasazení vleků by se muselo dořešit odbavování cestujících - v současné době se požaduje kontrola každého cestujícího při nástupu řidičem, dále ověřit průjezdnost všech používaných komunikací pro provoz s vlekem - zejména obratišť a také prověřit délku nástupišť v jednotlivých zastávkách, aby mohli cestující i z vleku bezpečně nastupovat a vystupovat k nástupištní hraně. To je však málo reálné, v současné době je převážná délka nástupišť taková, že neumožňuje ani nasazení kloubových vozů. Navíc se dnes požaduje budování zastávkových zálivů, které nejsou dostatečné dlouhé.
Takže závěrem - proč ne? V řadě případů by se to hodilo, ale problémů by bylo víc než dost.

Vladimír Vojáček, Mikroelektronika Vysoké Mýto:
Odbavení cestujícího ve vlečce je možné i bez řidiče a to bezkontaktní kartou nebo mincemi. Takováto zařízení máme v naší nabídce.

Miroslav Hucl, ČSAD autobusy Plzeň:
Myšlenkou přípojných vleků se zaobíráme delší období a vítáme iniciativu k možnému řešení zekonomičtění veřejné dopravy. Naše společnost by byla schopna využít cca 20-30 vleků s tažnými vozidly (autobusy). V ročním vyjádření z hlediska nákupu (investic ) by bylo reálné uvedení do provozu na úrovni do 5 autobusů s vleky.

Alois Koutek, OAD Kolín (od 1.1. i majitel autobusů ČSAP Nymburk):
V současné době na území Nymburska a Kolínska bychom potřebovali - a plně využili - minimálně 6 vleků. Tím, jak nám rostou další přepravní kapacity, myslím, že by se tento počet mohl ještě zvětšit. Věřím, že se podaří tuto záležitost projednat tak, aby tato myšlenka vešla do rutinního provozu tak, jak je to v Innsbrucku.

Návrat autobusů s vleky na české silnice - pokračujeme.
Veteránská souprava Škoda 706 RO s vlekem Karosa B40 z brněnského Technického muzea svezla vyjímečně cestující na Dopraváckém víkendu v Jablonci.
Návrat autobusů s vleky na české silnice - pokračujeme.
Souprava Škoda 706 RTO s vlekem Jelcz vybavená běžnými doklady je oblíbeným hostem dopraváckých akcí ...
Návrat autobusů s vleky na české silnice - pokračujeme.
... a ve vleku je vždycky plno.