Na Teplicku jsou problémy se zpožděním nebo nevyjetím spojů
Podle informací o nevypravených spojích, které se snaží získávat dopředu Ústecký kraj a zveřejňovat je cestujícím, nevyjelo 9. prosince více než 70 spojů. Foto ICOM transport

ČSAD Slaný převzala autobusovou dopravu na Teplicku od začátku prosince. Nakoupila nové autobusy, má ale problém s dostatkem řidičů i odbavovacím systémem.
ČSAD Slaný převzala autobusovou dopravu na Teplicku od začátku prosince. Nakoupila nové autobusy, má ale problém s dostatkem řidičů i odbavovacím systémem.
Ve čtvrtek 9. prosince proběhlo jednání krajského radního pro oblast dopravy Marka Hrabáče se zástupcem společnosti ČSAD Slaný Janem Varhaníkem o problémech ve veřejné dopravě na Teplicku.

Na jednání zástupce nového dopravce vysvětlil, čím byly tyto problémy způsobeny a proč nejsou obsluhovány všechny linky. „Za celé vedení naší společnosti se omlouváme cestujícím, kterým nejetí autobusových spojů a dalších problémů s tím spojených zkomplikovalo jejich cestu do práce, do školy, k lékaři či na nákup. Zároveň se omlouváme vedení Ústeckého kraje. Problémy nastaly z důvodu špatného technického propojení odbavovacího systému a zároveň kvůli nedostatku řidičů. Před nástupem do nové oblasti Teplicka jsme měli nasmlouvaných dostatek řidičů k zajištění dopravní obslužnosti. I přes podepsané pracovní smlouvy jich dvacet nenastoupilo. Tento problém řešíme zápůjčkou řidičů v rámci koncernu ICOM transport a vedle toho cílenou náborovou kampaní. O víkendu nastoupí noví řidiči, kteří pomohou aktuální situaci na Teplicku stabilizovat. Dalším problémem je současná epidemická situace kolem viru Covid 19, kvůli které v současné době evidujeme v celém našem koncernu 150 řidičů v pracovní neschopnosti. Dále posilujeme oblast IT, která zajišťuje online 24 hodinovou podporu pro řidiče, a dispečink jsme posílili o dva zkušené dispečery, kteří zabezpečí plánování a plynulý provoz,“ řekl zástupce vedení společnosti ČSAD Slaný Jan Varhaník.

Takto jsme si plnění smlouvy samozřejmě nepředstavovali. Ještě než nový dopravce vyjel do ostrého provozu, ubezpečoval nás, že je vše perfektně připraveno. Na dnešním jednání jsme byli informováni o opatřeních a krocích, které již podnikl k nápravě, aby nedocházelo k takovým výpadkům a nejetí spojů,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Marek Hrabáč. „Doufám a pevně věřím, že se situace na Teplicku vyřeší co nejdříve, aby cestující nezůstávali na zastávkách,“ dodal radní Hrabáč.

Informace o nezajištěných spojích můžete nalézt zde.