Podpora je určena například na výstavbu nových přestupních terminálů, záchytných parkovišť nebo pořízení nízkoemisních vozidel.
Podpora je určena například na výstavbu nových přestupních terminálů, záchytných parkovišť nebo pořízení nízkoemisních vozidel.

Žádosti se podávají cestou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) od 15. září letošního roku do 29. prosince 2017. Minimální ani maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

MMR vyhlásila podporu ve dvou výzvách. V první je téměř šest miliard korun a týká se Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti, dále Hradecko-pardubické, Olomoucké, Ostravské a Ústecko-chomutovské aglomerace. Tyto oblasti dohromady tvoří zhruba pětinu rozlohy ČR, žije zde téměř polovina obyvatel.

Ve druhé výzvě je přes 2,5 miliardy korun. Týká se Českobudějovické, Jihlavské, Karlovarské, Liberecko-jablonecké, Mladoboleslavské a Zlínské aglomerace. Tato území dohromady zabírají 3,8 procenta rozlohy ČR, žije zde 6,7 procenta obyvatel. V obou výzvách bude možné podpořit stavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, rekonstrukci, modernizaci a stavbu komunikací pro pěší a cyklisty.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlásilo MMR loni 19 výzev za 30 miliard korun, letos chce vyhlásit více než 30 výzev za 70 miliard korun. Do konce roku tak mohou příjemci evropských dotací vyčerpat zhruba 80 procent z peněz programu přidělených na období 2014 - 2020.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 - 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat asi 648 miliard korun.

více na: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Cestovat-verejnou-dopravou-lze-i-komfortneji-MMR-podpori-8,5-miliarda