Moravskoslezská čipová karta 'ODISka' se rozjíždí

Pojem Moravskoslezská karta je v poslední době zmiňován stále častěji. Stává se postupně realitou, i když se pod tímto názvem neskrývá žádná skutečná karta, ale standard, podle něhož jednotliví dopravci v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS vydávají nebo budou vydávat své vlastní čipové karty. Standard garantuje vzájemnou propojitelnost u všech dopravců, držitel nové karty vydané kterýmkoliv dopravcem bude moci svou kartu použít u kteréhokoliv dopravce při placení jednotlivého jízdného nebo pro nahrání kupónu časové jízdenky, a to bez ohledu na dodavatele odbavovacích zařízení.

Prvním vydavatelem nových karet, nazývaných původně e-karta, nově pak ODISka, se stal od 1.2.2011 ostravský dopravní podnik. Karty sloužily zpočátku pouze k nahrání časové jízdenky a platily pouze ve vozidlech dopravního podniku. Od 1.3.2012 byla možnost použití těchto karet rozšířena i na autobusové linky dopravců Veolia, TQM a Maxner s režimem nástup i výstup všemi dveřmi.

Od 17.9.2012 byla možnost uplatnění těchto karet výrazně rozšířena, a to na všechny vlaky zařazené do ODIS, tj. osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíky. Současně vzrostl počet prodejních míst, kde je možné nahrát na kartu kupón časové jízdenky. Toto je nyní možné u kterékoliv pokladní přepážky v železničních stanicích v rámci ODIS, tj. na území Moravskoslezského kraje a ve Valašském Meziříčí.

Další rozšiřování ODISky bude rychle následovat. V nejbližší době zahájí vydávání těchto standardizovaných karet další dopravce, a to Veolia Transport Morava. U tohoto dopravce bude možné již s ODISkou vydanou jak ostravským dopravním podnikem, tak Veolií, platit i jednotlivé jízdné. Další dopravci, včetně Českých drah, by se svými kartami podle jednotného standardu měli do jednotného systému zapojovat na jaře příštího roku.
Aleš Stejskal