5. února vyhlásilo soutěž na nového dopravce, který bude státem objednané rychlíky provozovat mezi Plzní a Mostem od poloviny prosince 2016.
Reklama
5. února vyhlásilo soutěž na nového dopravce, který bude státem objednané rychlíky provozovat mezi Plzní a Mostem od poloviny prosince 2016.
Úřad od soutěže očekává zlepšení podmínek pro cestující. Ministerstvo plní usnesení vlády, které jej pověřilo, aby zahájilo liberalizaci osobní dálkové železniční dopravy. První linka, která se bude soutěžit, je Plzeň – Most. Dopravci budou mít dostatek času připravit své nabídky, lhůta na podání je stanovena na 7 měsíců. Vítěz nabídkového řízení začne provozovat rychlíky od počátku platnosti jízdního řádu 2016/2017 a jejich chod bude zajišťovat 15 let. Oznámení o zahájení nabídkového řízení bylo řádně odesláno do Úředního věstníku Evropské unie i do Věstníku veřejných zakázek. bude doplněn odkaz

Jako další v pořadí by se měla soutěžit „dvojlinka“ v dieselové trakci Liberec – Pardubice a Liberec – Ústí nad Labem, následně pak soubor linek v elektrické trakci Praha – Ústí nad Labem – Děčín a Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb. Jako poslední přijde na řadu opět dieselová linka Ostrava – Krnov – Olomouc.

Z TZ MD ČR