Město Teplice znovu soutěží dodavatele trolejbusů
Trolejbus Škoda 32 Tr v Teplicích. Dva vozy jsou v provozu od konce roku 2019 a pět od května 2020. Foto Zdeněk Kresa

Flotilu příspěvkové organizace Městská doprava Teplice má posílit osm standardních a dva kloubové trolejbusy s alternativním bateriovým pohonem. Zakázku město vyhlásilo opakovaně, v první soutěži zůstal jen jediný účastník a byla zrušena. Dosud jezdí v Teplicicích trolejbusy vyrobené v České republice, mohly je doplnit turecké.

Flotilu příspěvkové organizace Městská doprava Teplice má posílit osm standardních a dva kloubové trolejbusy s alternativním bateriovým pohonem. Zakázku město vyhlásilo opakovaně, v první soutěži zůstal jen jediný účastník a byla zrušena. Dosud jezdí v Teplicicích trolejbusy vyrobené v České republice, mohly je doplnit turecké.

Zakázka Nákup parciálních trolejbusů zahrnuje úvodní dodávku 8 ks standardních dvounápravových trolejbusů (11,5 m - 12, m) a 2 ks velkokapacitních třínápravových trolejbusů, všechny plně nízkopodlažní a s alternativním pohonem na trakční baterii . Financování je zajištěno z IROP. Sólo vozy mají být dodány do 12 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 15. 6. 2026. Kloubové do 15. 6. 2026.

Na dalších až 7 ks (1 standardní a 6 velkokapacitních) může město v případě zajištění financování z některého z dotačních programů využít až do 31. 12. 2027 opci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na prvních deset trolejbusů činí 150 mil. Kč bez DPH a za trolejbusy objednané v opci 128 mil. Kč bez DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zakázka je zadávána opakovaně. Předcházející zadávací řízení na bylo zveřejněno 2. 11. 2022. Nabídky do termínu 10. 2. 2023 podaly Škoda Electric s cenou 155 500 000 korun a Bozankaya Otomotiv z Turecka, která měla zájem dodat všechna vozidla za 128 855 000 korun, tedy nejnižší cenu.

Škoda Electric 30. 8. 2023 od své nabídky ustoupila a v zadávacím řízení tak zůstal pouze jediný účastník. Město Teplice pak využilo § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ a veřejnou zakázku zrušilo.