Vlastníky Škody Transportation se stanou čtyři fyzické osoby: dva manažeři investiční společnosti Appian Marek Čmela a Jiří Diviš a dva manažeři Škody Holding Tomáš Krsek a Michal Korecký.
Reklama
Vlastníky Škody Transportation se stanou čtyři fyzické osoby: dva manažeři investiční společnosti Appian Marek Čmela a Jiří Diviš a dva manažeři Škody Holding Tomáš Krsek a Michal Korecký.
PLZEŇ, 20. září 2010 – Největší český strojírenský podnik tak získá zcela transparentní vlastníky. Tímto finálním krokem je dokončena úspěšná restrukturalizace bývalé Škody Plzeň. Noví vlastníci uvažují o výhledovém uvedení akcií společnosti Škoda Transportation na burzu.
Škoda Plzeň se v druhé polovině 90. let ocitla na pokraji zániku, kam jí přivedl rozklad východních trhů a nepřiměřená expanze financovaná předraženými úvěry. V závěru roku 1999 do firmy nastoupil krizový management a začal Škodu zachraňovat před osudem, který potkal Poldi Kladno. Restrukturalizační plán připravený pod dohledem věřitelských bank dostal těžkou ránu pádem IPB, po které se vlastníkem minoritního podílu a pohledávek stal stát prostřednictvím Konsolidační agentury. Další ránu pak pro Škodu znamenal i celosvětový ekonomický útlum po teroristickém útoku 11. září 2001. Ještě v létě 2002 americká investiční banka JP Morgan ohodnotila vlastní jmění Škody jako záporné. Konsolidační agentura po dlouhých analýzách a jednání s potenciálními investory prodala v závěru roku 2002 svůj podíl a balík pohledávek společnosti Appian. Ta pak od věřitelů odkoupila i zbývající majetek Škody Plzeň a umožnila provést restrukturalizaci připravenou managementem.
Základním pilířem restrukturalizačního plánu bylo soustředění Škody na perspektivní obory a prodej ostatních oborů investorům, kteří je budou schopni lépe rozvíjet. Získané prostředky Škoda Holding investovala do posílení dopravního a energetického strojírenství akvizicemi dalších podniků i vývojem vlastních nových technologií a výrobků. Na podzim roku 2009 prodala Škoda Holding svou divizi specializovanou na výrobu turbín korejské firmě Doosan, která dodává komplexní energetické celky.
Z výrobních společností Škoda Holding tak zůstala Škoda Transportation, kterou v dnes oznámené transakci odkupují od Skupiny Appian manažeři Appian a Škoda. Skupina Škoda Transportation se nyní skládá z mateřské akciové společnosti, dále k ní patří ŠKODA ELECTRIC, ostravská ŠKODA VAGONKA, šumperská Pars nova a plzeňské MOVO.
Celá restrukturalizace byla mimořádně úspěšná i z pohledu celého Plzeňského regionu. Bývalým dceřiným společnostem Škody Plzeň se velmi dobře daří. Jsou ziskové a jejich tržby jsou v souhrnu výrazně vyšší než tržby, kterých dosahovala původní Škodovka na vrcholu své expanze v polovině 90. let. Areál Škody v centru Plzně byl kompletně vyčištěn a výrobě dnes slouží moderní haly.

TZ ŠKODA HOLDING a.s.