KORDIS: Zlepšení funkčnosti informačních panelů

má přinést i zlepšení informovanosti a spokojenosti cestujících.
má přinést i zlepšení informovanosti a spokojenosti cestujících.
Již více než 7 let v Jihomoravském kraji i městě Brně fungují na významných zastávkách elektronické informační panely ELP, které zobrazují informace o aktuálních odjezdech vozidel z dané zastávky. Za tuto dobu narostl jejich počet z původních přibližně 50 na stávajících 130. V letošním roce pak Dopravní podnik města Brna doplnil na brněnské tramvajové zastávky dalších 50 kusů. Celkem se tak dnes mohou obyvatelé Jihomoravského kraje dozvědět aktuální informace o odjezdech spojů na více než 180 místech.

Použitá koncepce panelů umožňuje zobrazit nejen odjezdy jednoho dopravce, ale díky propojení systémů umožňují zobrazit odjezdy všech dopravců zapojených do IDS JMK. Navíc nezobrazují pouze údaje o odjezdech dle jízdního řádu, ale připočítávají k nim i aktuální zpoždění. Panely jsou využitelné i k operativnímu informování cestujících o výlukách a důležitých událostech.

„Nové panely jsme umístili zejména na zastávky tramvajových linek, kde trať vede mimo silnici. V případě mimořádného výpadku tramvajové dopravy budou například panely cestující informovat, že si mají na náhradní autobusovou dopravu přejít na nejbližší zastávku autobusu,“ vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Od tohoto týdne dochází k zásadní modernizaci softwaru, který panely ovládá. Mimo jiných drobných vylepšení s cílem zpřesnit informace o odjezdech se podařilo vyhovět žádostem cestujících a panely budou nyní zobrazovat i informaci, který spoj je zajištěn nízkopodlažním vozidlem.

„Funkci zobrazování nízkopodlažních odjezdů společnost KORDIS dlouhodobě připravovala, ale před jejím zprovozněním bylo zapotřebí provést řadu úkonů tak, aby systém dokázal identifikovat, které vozidlo daný spoj v reálu zajišťuje a zda je nízkopodlažní. Od úpravy si slibujeme zlepšení informovanosti a spokojenosti cestujících.“, doplnil Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS.

Z TZ KORDIS JMK, a.s.

Výrobce a dodavatel jak elektronických panelů, tak i centrálního dispečinku, společnost Ing. Ivo Herman, CSc, pro BUSportál, doplnil:
"Tyto inteligentní zastávkové panely byly vyvinuty dle požadavků KORDIS JMK a později i dle DPMB a.s. Panely mají několik unikátních vlastností, jako např. poskytují službu veřejného internetu, kamerové snímky dění na zastávkách, měří teplotu okolí a další užitečné vlastnosti. Panely pro DPMB a.s. navíc mají velmi jemnou matici LED s roztečí vysoce svítivých diod pouhé 4,2 mm, které jsou pro ČR novinkou. To umožní kompaktní řešení se zachováním dobré čitelnosti. Panely jsou vybaveny také novým typem vestavného povelového přijímače se zvýšenou odolností proti okolnímu rušení. Naše firma realizovala i nový SW a HW pro krajský dispečink IDS, který panely ovládá. Toto byla velmi náročná činnost, kterou bychom bez úzké spolupráce s KORDIS JMK nedokázali."

KORDIS: Zlepšení funkčnosti informačních panelů