Jaromír Holec, jednatel a ředitel KORDIS JMK, odpovídá na materiál uveřejněný na BUSportálu 20.9.2005: K životaschopnosti IDS JMK.
Reklama
Jaromír Holec, jednatel a ředitel KORDIS JMK, odpovídá na materiál uveřejněný na BUSportálu 20.9.2005: K životaschopnosti IDS JMK.
Reakce společnosti KORDIS JMK na mylné informace o IDS JMK

Nedávno na BUS portálu zveřejnil svůj názor na funkčnost Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje pan Antonín Zemek. Vzhledem k tomu, že jím prezentované informace jsou mylné a zavádějící, považujeme za nutné je uvést na správnou míru a upřesnit údaje, které ve svém článku napadá.

Na základě počtu prodaných jízdenek v letech 2004 a 2005 lze tvrdit, že počet cestujících v IDS JMK v regionu se v roce 2004 proti roku 2003 zvýšil o 18 % a předpoklad nárůstu v roce 2005 proti roku 2004 je dalších 9 %. Důležité však je, že tento nárůst byl dosažen v mimobrněnských oblastech, nikoli v rámci města Brna. Ve městě Brně byl nárůst počtu cestujících procentuelně nižší neboť poměr uživatelů veřejné dopravy vůči individuální byl již před integrací ve městě Brně podstatně vyšší ve prospěch veřejné dopravy než v regionu.

Pro informaci uvádíme další dva grafy. První z nich znázorňuje nárůst výkonů autobusových dopravců v meziročním srovnání v 1. etapě IDS JMK a přesun výkonů mezi městem Brnem a regionem – tzn. v regionu došlo k nárůstu výkonů dopravy o 1,3 mil. vozkm.

Na druhém grafu lze vidět nárůst počtu přepravených cestujících na dvou nejvýznamnějších železničních tratích zařazených do IDS JMK.

Na základě těchto údajů každý pochopí, že IDS JMK byl cestujícími přijat kladně a že obyvatelé Jihomoravského kraje i města Brna si na něj velmi rychle zvykli. Týká se to zejména obyvatel z příměstských oblastí Brna, kam se v první etapě především systém rozšiřoval.

Ing. Jaromír Holec, jednatel a ředitel KORDIS JMK, spol. s r. o.

KORDIS JMK reaguje na článek Antonína Zemka.
Obr.1.
KORDIS JMK reaguje na článek Antonína Zemka.
Obr.2.
KORDIS JMK reaguje na článek Antonína Zemka.
Obr.3.