Konference a výstava ElekBU v Berlíně
MAN Lion's City získal na Konferenci elektrobusů VDV a veletrhu ElekBu ocenění EBUS Award 2022. Foto VDV Akademie

VDV Akademie, vzdělávací instituce Svazu německých dopravních podniků (VDV), pořádá 27. a 28. března odbornou konferenci a výstavu k mobilitě budoucnosti. Ro roku 2030 má v Německu jezdit 8 tisíc elektrických autobusů.

VDV Akademie, vzdělávací instituce Svazu německých dopravních podniků (VDV), pořádá 27. a 28. března odbornou konferenci a výstavu k mobilitě budoucnosti. Ro roku 2030 má v Německu jezdit 8 tisíc elektrických autobusů.

Autobusový trh čeká radikální proměna, stále více se ve městech prosazují elektrické autobusy. Dopravní společnosti stojí před zásadními rozhodnutími, nestačí jen pořízení nových autobusů, potřebné jsou nové systémové přístupy ke změně na elektrickou energii ve formě baterií nebo vodíku. Musí být navrženy koncepce tankování a nabíjení, přizpůsobena depa, IT systémy pro dispečink, to vše s přihlédnutím k dojezdu nebo kapacitám tankování a nabíjení. Musí být nalezeny nové prostory, musí být určeny nové bezpečnostní oblasti a musí být přeškolen personál.

Na 14. konferenci VDV, sdružení německých dopravních podniků, se bude mluvit o aktuálním stavu v předpisech a zákonech, zkušenostech s elektromobilitou na venkově a ve velkých městech. Přednášející ukáží, jaká protipožární opatření a školení jsou pro personál nezbytná. Pozornost bude věnována jak bateriovým technologiím, tak vodíku.

Letos poprvé bude dvoudenní akce rozšířena o autonomní řízení, proběhne kongres Autonomní řízení ve veřejné dopravě. Vysoce automatizované řízení SAE Level 4 se testuje po celém světě a brzy také v Německu. Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu již vytvořilo směrnici o financování, která podpoří první projekty.

VDV sdružuje více než 640 podniků ve veřejné osobní a železniční nákladní dopravě. K přechodu na bezemisní veřejnou dopravu Sdružení prosazuje mnohem silnější závazek spolkové vlády při podpoře elektrických autobusů. Prezident VDV Ingo Wortmann: „Čas váhání musí skončit. Odborná rada pro ochranu klimatu v mobilitě (EKM), jmenovaná spolkovým ministerstvem dopravy, uvádí, že sektor dopravy nedosáhne cílů spolkového zákona o ochraně klimatu do roku 2030, protože dosud přijaté nástroje jsou nedostatečné. Bereme také na vědomí, že Evropská komise chce od roku 2030 povolit pouze místně bezemisní městské autobusy. Výrobci uvažují o dřívějším ukončení výroby naftových městských autobusů, dopravní společnosti renovují a rozšiřují vozovny a rozšiřují kvalifikaci pracovníkům. Rámec financování federální vlády však neodpovídá jejím vlastním cílům: BMDV má v současné době 2 500 žádostí o financování elektrických autobusů a rozpočtový titul je zjevně překročen. Současně spolková vláda v programu ochrany klimatu do roku 2030 navrhuje pořídit v celém Německu celkem 8 000 elektrobusů. Průmysl je na to připraven!"

Program.