Kompenzace slev z jízdného v roce 2022

Za slevy poskytované dětem, studentům a seniorům ve vlacích a autobusech vyplatil stát dopravcům od roku 2018 téměř 19 miliard korun. Vloni se snížila kompenzace proti roku 2019 o 16 %. Nejvíce lidí se slevou svezly České dráhy, z autobusových dopravců ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a ARRIVA AUTOBUSY.

Reklama

Za slevy poskytované dětem, studentům a seniorům ve vlacích a autobusech vyplatil stát dopravcům od roku 2018 téměř 19 miliard korun. Vloni se snížila kompenzace proti roku 2019 o 16 %. Nejvíce lidí se slevou svezly České dráhy, z autobusových dopravců ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a ARRIVA AUTOBUSY.

Celkově bylo na kompenzacích v roce 2022 vyplaceno 4 854 748 880,20 Kč, o 26 resp. 28 % více než v letech 2021 a 2020, ale proti „předcovidovému“ roku 2019 to znamená o 16 % méně. Výsledek byl zásadně ovlivněn návratem cestujících po skončení omezení souvisejících s onemocněním COVID 19 do veřejné dopravy a dále snížením slev pro děti, žáky, studenty a seniory ze 75 % na 50 % od 1. 4. 2022. Naopak minimální vliv mělo podle ministerstva dopravy zavedení nové slevy pro osoby invalidní ve 3. stupni od 1. 7. 2022.

V prvním a z větší části i ve druhém čtvrtletí 2022 ještě dobíhaly úhrady ztrát dopravců v původní výši 75 %, proto se dopad snížení slev o fakticky 1/3 do objemu kompenzací zcela nepromítl (nebyly nižší o 33%, resp. příslušný podíl za ¾ roku této snížené slevy). Současně začala výši kompenzací ovlivňovat rostoucí inflace, která se promítla i do výše (základního) jízdného ve veřejné osobní dopravě. Podstatně větší vliv tohoto nárůstu ceny očekáváme v roce 2023. Pro tento rok je ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna na kompenzace částka 5 mld. Kč. Ministerstvo dopravy předpokládá, že i přes rostoucí ceny jízdného by tato částka měla ztráty dopravců v letošním roce pokrýt.

Za rok 2022 byla z rozpočtu MD uhrazena kompenzace slev těmto největším příjemcům:

Autobusy:

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 180 045 210
ARRIVA AUTOBUSY a.s. 162 739 819
STUDENT AGENCY k.s. 119 787 637
Z-Group bus a.s.  92 286 598
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 82 313 820
Transdev Morava s.r.o. 69 635 471
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 64 606 059
ČSAD Střední Čechy , a.s. 60 056 425

 

Vlaky:

České dráhy, a.s. 1 902 514 568
RegioJet a.s. 390 488 155
ARRIVA Vlaky s.r.o. 83 445 721
LEO Express a.s. 69 861 382
GW Train Regio a.s.  27 665 322


Zdroj: MD