Kniha o historii městské dopravy v Hradci Králové podruhé
Křest knihy Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové v letech 1928 – 2020 od Heleny Rezkové proběhl v Dopravním podniku města Hradce Králové 24. června 2020. Foto DPMHK

Dobrá zpráva pro všechny příznivce královéhradecké městské dopravy. Druhé vydání knihy je rozšířené o nové historické fotografie a dění od roku 2013 až do současnosti.
Dobrá zpráva pro všechny příznivce královéhradecké městské dopravy. Druhé vydání knihy je rozšířené o nové historické fotografie a dění od roku 2013 až do současnosti.
Ve středu 24. června bylo v Dopravním podniku města Hradce Králové představeno druhé vydání velice úspěšné knihy Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové, tentokrát v letech 1928 – 2020. Právě v roce 1928 byly založeny tehdejší Autodráhy města Hradce Králové, předchůdci dnešního dopravního podniku.

Druhé vydání letos doprovází jedno hezké kulaté výročí. V únoru uplynulo rovných 100 let od doby, kdy do ulic města vyjely první, tehdy ale ještě poštovní autobusy, provozované tehdejším Ministerstvem pošt a telegrafů, které kromě převážení zásilek suplovaly i veřejnou dopravu.

Na vznik knihy před sedmi lety zavzpomínala autorka Helena Rezková: „Když mě vedení dopravního podniku oslovilo s nápadem vydat dosud nepublikovanou, ale nesmírně zajímavou historii zdejší městské dopravy, předpokládala jsem, že sepíšu útlou knížku s několika obrázky. Začala jsem bádat v archivech, muzeích, navštěvovala pamětníky a postupně se objevovaly události, které si už mnoho lidí nepamatuje. Velkou zásluhu na tom měla také parta nadšenců pro historii i současnost hradecké dopravy, kteří poskytli velké množství archivních materiálů a fotografií. Knihu jsme pak po odborné stránce doplňovali se spoluautory a s bývalými i současnými zaměstnanci podniku.“

Kniha stručně popisuje rozvoj dopravy v Hradci Králové už od konce 19. století. Podrobně je v ní zaznamenán projekt elektrické tramvajové dráhy, který však ve městě nenašel pochopení na rozhodujících místech a skončil jen položením několika metrů kolejí na Pražském mostě. Po založení podniku Autodráhy města Hradce Králové 1. listopadu 1928 nastal jejich rychlý rozvoj a během krátké doby se staly největšími tohoto druhu v republice. Již v prvním roce provozu přepravil podnik více než milion cestujících. Zavedení pravidelných linek znamenalo především ulehčení a zrychlení přepravy po městě, autobusy tehdy ale zajížděly i do přilehlých obcí (v roce 1933 až do 72 obcí). Městské autodráhy přestály díky obětavosti zaměstnanců nelehké období krize 30. let minulého století, na linkách se téměř přestalo jezdit za 2. světové války, ale hned v prvních mírových dnech se autobusy opět vrátily do městských ulic i na linky do okolních obcí.

„V knize je díky dochovaným článkům z dobového tisku podrobně zaznamenáno fungování dopravy za první republiky, kdy se kvůli úsporám jezdilo i na dřevoplyn. Podařilo se mi dohledat například zajímavý osud velké osobnosti republikového formátu a prvního ředitele autodrah Ing. Ervína Nápravníka, o kterém se v Hradci mnoho neví. Naprosto unikátní částí knihy je kapitola věnovaná výbuchu svítiplynu s tragickými následky v tehdejších garážích ve Škroupově ulici 19. prosince 1947. Tehdy tam zahynuli čtyři lidé a zničena byla i zhruba polovina autobusů,“ popisuje některé události zachycené v knize autorka.

Zavedení trolejbusové dopravy od 2. května 1949 se stalo dalším milníkem v historii dopravních podniků města. Od tohoto roku dodnes brázdí ulice Hradce Králové trolejbusy společně s autobusy. Trolejbusová doprava přečkala i období útlumu a různé názorové proudy 70. let, kdy se v mnoha městech tato trakce rušila a nahrazovaly ji autobusy. Kniha dále podrobně mapuje všechny události i zajímavosti v hradecké MHD až do současnosti, kdy cestujícím od roku 2008 slouží nový Terminál hromadné dopravy.

Helena Rezková zpracovala do druhého rozšířeného vydání, které vyšlo v nákladu 700 kusů, například desítky nově získaných historických fotografií, další vzpomínky pamětníků, ale hlavně dění od roku 2013, kdy se hradecký dopravní podnik zařadil na špici v zavádění elektromobility v městském provozu v rámci České republiky.

Křest knihy za účasti autorky a spoluautorů publikace, primátora Alexandra Hrabalka, Miloslava Kulicha (dlouholetého ředitele DP - od roku 1987 do roku 2017) - držitele českého rekordu v setrvání ve funkci ředitele, a dalších hostů, proběhl ve středu 24. června v 10 hodin v areálu dopravního podniku.

Představení knihy pro veřejnost a autogramiáda se uskuteční v sobotu 27. června od 14 do 15 hodin v hale MHD na Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové za účasti autorky a většiny spoluautorů. Knihu si bude možné na místě i zakoupit. K dostání bude také v zákaznickém centru DP v Pouchovské ulici nebo v síti královéhradeckých knihkupectví.

DPMHK


Kniha o historii městské dopravy v Hradci Králové podruhé
Křest knihy Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové v letech 1928 – 2020 od Heleny Rezkové proběhl v Dopravním podniku města Hradce Králové 24. června 2020 za účasti autorky a spoluautorů publikace, primátora Alexandra Hrabalka, Miloslava Kulicha (dlouholetého ředitele DP - od roku 1987 do roku 2017) a dalších hostů. Foto DPMHK
Kniha o historii městské dopravy v Hradci Králové podruhé
Křest knihy v Dopravním podniku města Hradce Králové. Foto DPMHK
Kniha o historii městské dopravy v Hradci Králové podruhé