Jihlava nakoupí dvanáct trolejbusů
První trolejbus SOR TNS 12 vyrobený ve spolupráci s Cegelec vyjel na zkušební jízdy bez cestujících v Hradci Králové 1. září 2023. V říjnu by měl dorazit do Jihlavy, zatím také jen zkušebně. Foto SOR Libchavy

Město Jihlava společně se svým dopravním podnikem investují do rozvoje trolejbusové dopravy. Připravují modernizaci a dostavbu tratí, plánují obnovu flotily a zvýšení počtu parciálních trolejbusů. Na SOR TNS 12 s elektro výzbrojí Cegelec pořád čekají. Zkušebně by měl první vůz v Jihlavě vyjet v říjnu.

Město Jihlava společně se svým dopravním podnikem investují do rozvoje trolejbusové dopravy. Připravují modernizaci a dostavbu tratí, plánují obnovu flotily a zvýšení počtu parciálních trolejbusů. Na SOR TNS 12 s elektro výzbrojí Cegelec pořád čekají. Zkušebně by měl první vůz v Jihlavě vyjet v říjnu.

Dodávka šesti bateriových trolejbusů SOR TNS 12 od sdružení firem TRAM FOR ENVI a Bogdan Motors, se kterými dopravní podnik počítal pro novou trolejbusovou trať do průmyslové zóny Pávov a do Bedřichova, má už víc než rok zpoždění. Od září probíhá v Hradci Králové provoz prvního vozu bez cestujících.  "Zkušební provoz s cestujícími v Jihlavě se předpokládá během října 2023," uvedl Radovan Daněk, vedoucí tiskového oddělení Magistrátu města Jihlavy. 6. září zveřejnil DPMJ další veřejnou zakázku, tentokrát na 12 vozidel.

Předmětem plnění je dodávka 6 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů pro jízdu jen s připojením na trakční vedení a 6 ks nových dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů vybavených trakční baterií (parciálních).

Předpokládaná hodnota zakázky je 141 316 200 Kč bez DPH. Hodnocení bude provedeno podle ekonomické výhodnosti, tj. podle nenižší nabídkové ceny. Nákup je spolufinancování z 39. výzvy IROP.

Trolejbusy má vítězný uchazeč dodat do 14 měsíců od účinnosti kupní smlouvy. Při nedodržení termínu je povinen zaplatit pokutu ve výši 20 000 Kč za každý den prodlení. Za neposkytnutí souvisejícího plnění (ověření technických parametrů, licence na SW, proškolení) 10 000 Kč za den. Při prodlení delším než 1 měsíc může dopravní podnik odstoupit od smlouvy.

Trolejbusy v Jihlavě letos slaví 75 let, dopravní podnik chystá oslavy na víkend 23. a 24. září.