Jezdi jednoduše v okolí Brna
Na regionálních linkách v okolí Brna bude instalováno 150 nových validátorů Mikroelektroniky s větším displejem potřebným pro pohodlnější výběr jízdenky a s možností dobíjení Dopravní peněženky IDS JMK. Finančně nákup podpoří IROP. Foto KORDIS

Jihomoravský kraj a KORDIS JMK zahájí od konce dubna zkušební provoz na autobusové lince mezi Brnem a Kuřimí, kde umožní nástup všemi dveřemi a nákup jízdenky pouhým přiložením bankovní karty při nástupu i výstupu k chytrému validátoru. Po Kuřimsku se s novým systémem v polovině roku počítá s rozšířením do frekventovaných linek ve vzdálenosti do 2 zón za Brnem. Potřeba bude 150 validátorů s větším displejem.

Jihomoravský kraj a KORDIS JMK zahájí od konce dubna zkušební provoz na autobusové lince mezi Brnem a Kuřimí, kde umožní nástup všemi dveřemi a nákup jízdenky pouhým přiložením bankovní karty při nástupu i výstupu k chytrému validátoru. Po Kuřimsku se s novým systémem v polovině roku počítá s rozšířením do frekventovaných linek ve vzdálenosti do 2 zón za Brnem. Potřeba bude 150 validátorů s větším displejem.

KORDIS JMK v současné době připravuje pro novou linku instalaci validátorů, které díky většímu displeji umožní nejen pohodlný prodej plného sortimentu jednorázových a jednodenních jízdních dokladů, ale umožní i zavedení systému „Jezdi jednoduše“.

Ten je založen na tom, že při nástupu cestující nemusí vybírat, pro kolik zón či jaký úsek jízdenku potřebuje. Jen přiloží bankovní kartu. Systém mu automaticky koupí jízdenku do poslední zastávky. Pokud ukončí cestu dříve a už nepřestupuje, opět přiloží kartu a jízdenka je do příslušné zastávky zkrácena. Při přestupu na linku brněnské městské dopravy opět přiloží kartu. Při cestě do centra (zóny 100) nemusí (ale může) při výstupu kartu přiložit, pokud pojede jen do zóny 101, pak musí kartu přiložit.

Systém sám spočítá všechny cesty v režimu Jezdi jednoduše ať už mimo Brno, nebo městskou dopravou po Brně a za celý den vyúčtuje odpovídající jízdenky. Cestující má garanci, že při cestování jen po Brně nezaplatí za celý den více než cenu jednodenní jízdenky pro Brno, při cestování mimo Brno pak nezaplatí více než cenu jednodenní jízdenky na všechny zóny.

Nový model hrazení jízdného tak bude obdobný jako dosavadní systém placení za jednorázové jízdenky v Brně. Nástup všemi dveřmi ve vybraných linkách bude mimo Brno garantován během dne mezi 5. a 20. hodinou, mimo tuto dobu se bude nastupovat předními dveřmi.

Režim Jezdi jednoduše mohou využívat cestující se svou kartou anonymně. V tom případě je jim účtováno základní jízdné. Pokud jej chtějí využívat děti nebo senioři a jezdit za zlevněné jízdenky, zaregistrují se v eshopu.idsjmk.cz a nastaví si příslušnou slevu. Pak jim budou účtovány zlevněné jízdenky.

Pro ty, co nemají bankovní kartu, je jako alternativa určená Dopravní peněženka - čip založený na principu bankovní karty. Za 30 Kč si koupí na kontaktním centru IDS JMK buď Dopravní kartu, klíčenku nebo samolepku IDS JMK. Cestující tak místo bankovní karty bude využívat jiný čip, na který si pak bude dobíjet drobné částky a při cestách regionálními autobusy s ním bude platit. Dopravní peněženku zatím nebude možné využít ve validátorech DPMB.

Po ověření spokojenosti cestujících na Kuřimsku s novým režimem se v polovině roku počítá s dalším rozšířením zejména do frekventovaných příbrněnských linek ukončovaných ve vzdálenosti do 2 zón za Brnem. Na těchto linkách s vysokou četností spojů, velkým počtem cestujících a vysokým podílem cestujících s předplatními jízdenkami si velký počet zákazníků stále kupuje jízdenky u řidiče. Cestující při nástupu musí předložit nebo si koupit jízdenku.  

Tato kombinace zbytečně zdržuje a prodlužuje jízdní dobu. V minulosti, kdy existovaly jen papírové jízdenky, nebylo možné tuto situaci řešit. S přechodem na elektronické jízdné však lze pravidla upravit. Zrychlí se odbavení a sníží se zatížení řidičů prodejem dokladů.

Cestující na lince mezi Brnem a Kuřimí budou moci nastupovat i vystupovat všemi dveřmi v čase mezi 5. a 20. hodinou. Lidé s předplatní jízdenkou se budou moci rovnou posadit a nebudou ji muset předkládat řidiči. Cestující bez jízdenky nastoupí druhými či třetími dveřmi a jízdenku si koupí samoobslužně ve validátoru bankovní kartou. Řidič pak obslouží ty, kteří budou trvat na platbě v hotovosti nebo budou mít speciální požadavek.

KORDIS získal na projekt "Systematická podpora konceptu Mobility as a Service (MaaS) v Brněnské metropolitní oblasti" v celkové hodnotě téměř 22 mil. Kč bez DPH spolufinancování IROP ve výši 70%. Kromě 150 nových validátorů je dále součástí propojení palubních počítačů ve 150 příměstských autobusech se světelnými signalizačními zařízeními na křižovatkách, pořízení 15 nových elektronických informačních panelů určených pro Brněnskou metropolitní oblast, které díky novým zařízením ve vozidlech umožní zpřesnit zobrazení informací o jejich příjezdu a odjezdu z konkrétní zastávky, vývoj a zprovoznění chytrých přenosných semaforových systémů napojených na chytrá zařízení v autobusech, doplnění call-centra IDS JMK o nové funkce, které pomůžou KORDISu rychleji a efektivněji reagovat na dotazy a podněty cestujících, a další aktivity.