Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?
Zdarma na Wi-Fině vozí cestující deset autobusů Arrivy od ledna 2022. Foto MOBILBOARD

Společnost MOBILBOARD spustila na vybraných linkách pilotní projekt, který nabízí cestujícím bezplatné Wi-Fi připojení a monitoruje jejich zájem. Sponzorem mobilního internetového připojení Nordic Telecom.
Reklama
Společnost MOBILBOARD spustila na vybraných linkách pilotní projekt, který nabízí cestujícím bezplatné Wi-Fi připojení a monitoruje jejich zájem. Sponzorem mobilního internetového připojení Nordic Telecom.
Kampaň „Jedu zdarma na Wi-Fině“ běží od ledna 2022 v deseti autobusech Pražské integrované dopravy (PID). Jedná se o 7 autobusů na MHD linkách a 3 autobusy na meziměstských linkách ve směru na Mladou Boleslav, Příbram a Beroun. Projekt zjišťuje zájem cestujících o bezplatný internet a vnímání služby, která nabízí digitální nezávislost a výrazně šetří mobilní data. Praha je totiž jedním z mála Smart City měst, které Wi-Fi v hromadné dopravě nevyužívá.

Poutavá zelenofialová kampaň na exteriéru a v interiéru vozů vybízí pasažéry k bezplatnému připojení a k vyplnění krátké ankety. Komunikace je podpořena také online prvky jako informační microsite „Jedu zdarma na Wi-Fině“, QR kódem a hastagem #chciwifivmhd.

Jaké jsou výsledky za první 3 měsíce projektu?

Bezplatné připojení k Wi-Fi v autobusech využilo celkem 9 291 uživatelů, což odpovídá celorepublikovému průměru měst, kde je Wi-Fi využívána dlouhodobě. Jedná se o velmi zajímavý počet zájemců o internet pro 10 autobusů, vzhledem k tomu, že veřejná doprava v PID má několik tisíc autobusů a 10 z nich je pouhým zlomkem z celkového vozového parku - přesto si našly své zájemce.

Zajímavostí je délka připojení k bezplatné Wi-Fi free. Na MHD linkách je počet připojení k Wi-Fi větší, ale cestujcí stráví na internetu kratší dobu. Na meziměstských linkách je to opačně – menší počet připojených cestujících setrvává na internetu delší dobu.

Spotřeba mobilních dat na SIM je tedy v průměru stejná – od 6 GB do 30 GB za měsíc.

Kdo jsou uživatelé internetu v MHD?


Wi-Fi připojení v autobusech využívají o 4–8 % více ženy než muži.

Největší procentu uživatelů internetu v MHD jsou cestující ve věku 35-44 let a dále 45-55 let, tedy skupina ekonomicky a pracovně činných.

Zajímavá je také skupina starších cestujících ve věku 64+, která tvoří 9 % z celkového počtu.

Výsledky ankety pro cestující

Cestujícím se po připojení k volné Wi-Fi síti v autobusu se načte uvítací stránka, kterou si zobrazilo 4 395 uživatelů. Proklik na tlačítko s možností více informací učinilo 1 415 uživatelů, což je 32 %. Jedná se o marketingově o velmi zajímavý údaj, který přesahuje účinnost jiných online nástrojů, například bannerů na internetu.

Z informační stránky „Jedu zdarma na Wi-Fině“ přešlo do ankety 798 osob a 50 % z nich vyplnilo a odeslalo anketní dotazník, tj. 398 osob. Takto vysoký konverzní poměr byl neočekávaný a svědčí o zájmu cestujících o informace k novinkám v MHD.

Uplatněna byla kvantitativní metoda sběru dat skrze google formulář. Cestujících byli osloveni jednou otázkou a jednou volbou odpovědi z pěti možných. Dotazník má přinést zpětnou vazbu cestujících na Wi-Fi free a jejich projevený zájem o internet ve veřejné dopravě.

Z dosavadních výsledků vyplývá, že drtivá většina pasažérů považuje veřejnou Wi-Fi za užitečný benefit, který sami často využívají (32,70 %), který používají k naplnění potřeby být neustále online (29,90 %) a který vnímají jako prostředek pro úsporu vlastních mobilních dat (24,60 %). Jenom 3% (12 osob z 398) se vyslovilo negativně, a to z důvodů špatných zkušeností z minulosti.

Z předběžných výsledků průzkumu o využití Wi-Fi v pražské hromadné dopravě máme velkou radost. Přes 97 % odpovědí v anketě ve prospěch používání Wi-Fi potvrzuje naši hypotézu, že představuje skvělý benefit, který umožňuje být cestujícím i dopravcům informačně flexibilní. Že i přes nárůst neomezených datových tarifů od operátorů patří bezplatné datové připojení stále k atraktivní a vyhledávané službě. Služba internetu má určitě velký vliv na zájem o využívání veřejné dopravy“, uvádí Radmila Pospíšilová, ředitelka společnosti MOBILBOARD. Sponzorem mobilního internetového připojení v autobusech Arrivy je Nordic Telecom - telekomunikační operátor s celorepublikovým působením.


Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?
Zelenofialová kampaň na exteriéru a v interiéru vozů vybízí pasažéry k bezplatnému připojení a k vyplnění krátké ankety. Komunikace je podpořena také online prvky jako informační microsite „Jedu zdarma na Wi-Fině“, QR kódem a hastagem #chciwifivmhd. Foto MOBILBOARD
Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?
Na možné připojení k Wi-Fi v autobusech upozorňují cestující samolepky. Foto MOBILBOARD
Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?
Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?
S délkou poskytování služby Wi-Fi Free zájem cestujících o jeho využívání stoupá. Foto MOBILBOARD
Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?
Z dosavadních výsledků ankety pro cestující vyplývá, že většina pasažérů považuje veřejnou Wi-Fi za užitečný benefit. Foto MOBILBOARD
Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?
Na službu Wi-Fi zdarma upozorňuje polep vozidel. Foto MOBILBOARD
Jeli jste v autobusech PID už zdarma na Wi-Fině?