Jak se promění pražská Florenc?
Autobusové nádraží bude podle vítězného návrhu projektu Florenc 21 dvoupodlažní. Zdroj: Unit, A69 a Marko&Placemakers

Vzniknou stovky bytů, obchody, tržnice a náměstíčka. Čtvrť se propojí se Žižkovem a Karlínem a z metra se dostaneme přímo do autobusu. Je to však běh na dlouhou trať.
Vzniknou stovky bytů, obchody, tržnice a náměstíčka. Čtvrť se propojí se Žižkovem a Karlínem a z metra se dostaneme přímo do autobusu. Je to však běh na dlouhou trať.
Mezinárodní porota vybrala 1. prosince návrh na proměnu důležité části Prahy - Florence, jednoho z nejvytíženějších dopravních uzlů, ale také současného brownfieldu ležícího jen kilometr od Staroměstského náměstí. Ve finále mezinárodní soutěže na budoucí podobu autobusového nádraží a jeho okolí se rozhodovalo mezi třemi týmy, které hledaly možnosti, jak do této komplikované části hlavního města vrátit život. Cílem vítězného návrhu studií UNIT, A69 a londýnským studiem původem ze slovenska MARKO&PLACEMAKERS, je propojit lokalitu s okolními částmi metropole. Vzniknou stovky bytů, nové ulice s obchody i náměstí. Změní se také autobusové nádraží, vznikne tržnice. V úvahu se bere i ekologie.

Novou čtvrť budou tvořit tradiční ulice vymezené fasádami domů s obchody a restauracemi v přízemí. Návrh propojuje všechny okolní čtvrti a snaží se potlačit nepříliš podařené dopravní stavby, které byly v minulosti postaveny. Plánované bloky domů jsou relativně malé a nepravidelné, záměrem bylo vyhnout se pravidelné mřížce. Florencí prochází velké množství lidí a je potřeba, aby byla lokalita dobře prostupná.

Na křížení cest vzniknou malá náměstíčka a veřejná prostranství, každé s vlastním charakterem. K čemu budou domy určené? Autoři v plánech počítají s deseti typy bydlení (nájemní, zaměstnanecké, pro mladé i starší) propojeným s komerčními prostory. Nejsou navrženy žádné výškové stavby, ale vyšší nárožní budovy, jako orientační body.

Před magistrálou, v ulici Na Florenci, vznikne multifunkční stavba, inspirovaná prvorepublikovými paláci. Trojúhelník, který vytvářejí dvě ramena Negrelliho viaduktu u Křižíkovy ulice, bude přeměněn na městskou tržnici, se stánky a krámky v obloucích mostu už se počítá.

Z metra přímo do autobusu

Florenc nepřijde ani o svou současnou klíčovou funkci, kterou je autobusové nádraží, spojující Prahu s celou Evropou. Nové řešení jeho plochy je dvouúrovňové. Autobusy budou přijíždět na plochu v úrovni terénu, zatímco odjezdová stání budou pod zemí přímo propojena s vestibulem metra. Takové řešení šetří cenné pozemky ve městě a je i bezpečnější, protože se pohyb cestující nekříží s projíždějícími autobusy.

Zásadním problémem byl přístup z Florence k dosud odtrženému Žižkovu. Ten studie přibližuje hned dvěma způsoby. První je systém vyvýšených lávek nad železnicí. Druhým je celková úprava křižovatky Husitská a Trocnovská, kde by mělo vzniknou nové Trocnovské náměstí.

Přeměna území potrvá mnoho let a třeba nad definitivní podobou magistrály ještě nepanuje všeobecná shoda. Při přestavbě autobusového terminálu bude zase potřeba zajistit náhradní plochu pro odjezdy autobusů. A v daleké budoucnosti možná přibude další železniční zastávka regionálních vlaků, ukrytá v tunelu Nového spojení 2. Autoři proto museli navrhnout i to, jak území rozvíjet postupně a připravit ho na různá stádia vývoje.

Z jakých návrhů porota vybírala?

Do finále několik měsíců trvající soutěže se dostaly projekty tří týmů. Před konečným rozhodnutím byly představeny na výstavě v CAMPu, v rámci níž se sbíraly také komentáře občanů. Na společném druhém místě se umístily návrhy zbylých dvou týmů Tým De Architekten Cie., M2AU a Lola Landscape Architects a Tým De Architekten Cie., M2AU a Lola Landscape Architects , které přinesly rovněž mnoho dobrých postřehů a analýz, jak zlepšit život v Praze.

Vodu bude ohřívat teplo kanalizace

Všechny návrhy si musely poradit s ekologickými výzvami. Vítězný tým do studie zapracoval i různá netradiční řešení. Pomocí tepelných čerpadel tak může být získáváno teplo na ohřev vody z kanalizační stoky, která prochází východní částí území. Podobný systém už používají třeba v Helsinkách, Oslu nebo Curychu. Samozřejmostí je instalace fotovoltaických panelů na střechách budov a dostatek nabíjecích míst pro elektromobily.

Rychlost větru nebo vývoj teplot v jednotlivých částech čtvrti byly zkoumány pomocí počítačových modelů. Díky softwaru autoři eliminovali místa náchylná k přehřívání a navrhli zeleň tam, kde bude opravdu přispívat k ochlazování okolí. Orientace ulic přispěje k příjemnému proudění vzduchu.


Podle vítězného studia je Florenc možná jedna z nejsložitější oblastí ve střední Evropě, která vyžaduje velmi specifické urbanistické řešení.
Tato oblast má neuvěřitelné množství viditelných bariér, jako je magistrála a železniční mosty, ale také neviditelných, jako je metro a  vlakové trasy. Zároveň jsou zde obrovské výškové rozdíly, které jdou z Karlína na úroveň řeky a stoupají až na Žižkov," uvedl Filip Tittl z Unit Architekti.

V nadcházejících týdnech se studio bude budoucnosti Florence věnovat ještě více do hloubky. 

Zdroj: Campuj.online, thePrime.cz

Jak se promění pražská Florenc?
Nově navržené nízké bloky domů jsou relativně malé, aby byla čtvrť dobře průchozí pro pěší. Vzniknou nová veřejná prostranství. Zdroj: Unit, A69 a Marko&Placemakers
Jak se promění pražská Florenc?
Nový podzemní vestibul autobusového nádraží přímo propojen s vestibulem metra. Zdroj: Unit, A69 a Marko&Placemakers