Iveco Czech Republic se i letos zapojila do dobročinných aktivit
Fnanční podpora Iveco Czech Republic směrovala například Dětskému a novorozeneckému oddělení Orlickoústecké nemocnice. Foto Iveco CR

Podporou v celkové výši bezmála 1,5 milionu korun pomohla Iveco ČR a její značky více než šedesáti neziskovým organizacím v Pardubickém kraji.
Podporou v celkové výši bezmála 1,5 milionu korun pomohla Iveco ČR a její značky více než šedesáti neziskovým organizacím v Pardubickém kraji.
Vysokomýtské Iveco podpořilo v roce 2021 vlastní zaměstnance v těžkých situacích, nemocnice a centra pro handicapované, mateřské i střední školy, kulturní akce a organizace a sportovní kluby vychovávající děti a mládež.

Významná finanční podpora směrovala například Dětskému a novorozeneckému oddělení Orlickoústecké nemocnice, mobilnímu hospici Bílá Holubice Dolní Újezd a Středisku rané péče v Pardubicích, které se dlouhodobě věnuje dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Českému červenému kříži v Ústí nad Orlicí pomohla společnost jednorázovým příspěvkem ke koupi nového vozu, který nahradil auto dosluhující. V rámci spolupráce se středními školami jsme podpořili například Střední školu technickou Vysoké Mýto vzdělávající budoucí strojírenské odborníky. Finanční částka věnovaná v rámci Burzy filantropie 2021 podpoří 11 neziskových organizací v kraji.

Pomoc a podpora zaměstnancům a neziskovým organizacím ve Vysokém Mýtě a okolí je pro Iveco Czech Republic už tradicí. „Úspěchy naší firmy jsou úspěchem celého města a obyvatel kraje. Cítíme proto silný závazek pomáhat v našem regionu. V dnešní době poznamenané pandemií je taková pomoc dvojnásob důležitá,“ říká David Kříž, generální ředitel Iveco Czech Republic.

Podpora vzdělávání a sociální odpovědnost
Mezi klíčové priority společenské odpovědnosti Iveco Czech Republic a.s. patří pomoc regionálním zdravotnickým institucím, sociálním zařízením, podpora rozvoje dětí a mládeže v regionu, podpora technického vzdělávání a mnoho dalších.
Záměrem spolupráce se středními školami je podporovat technické vzdělávání na blízkých školách, aby studenti při nástupu do praxe ovládali základní dovednosti zvoleného oboru.

IVECO BUS v České republice
Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem IVECO BUS. Společnost Iveco Czech Republic, a. s., navazuje na více než 90 letou tradici výroby autobusů v tomto městě. Firma, známá od roku 1948 pod jménem Karosa, se již ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století orientovala převážně na výrobu autobusů a je spojena s řadou úspěšných a dnes legendárních vozidel. Jedná se o typ 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto úspěšné typy navázala vozidla Crossway – nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti. Výrobní závod doposud vyrobil více než 50 000 vozidel Crossway. Výroba dále zahrnuje vozidla typu Crossway Low Entry, Line, POP a PRO s různými typy motorů v mnoha výrobních modifikacích.Iveco Czech Republic se i letos zapojila do dobročinných aktivit
Finanční pomoc putovala také k mobilnímu hospici Bílá Holubice Dolní Újezd. Foto Iveco CR