IVECO BUS obnoví výrobu autobusů v Itálii
Výroba autobusů v Itálii má přidat IVECO BUS výrobní a technologickou kapacitu, rozvoj a výroba v ostatních evropských závodech IVECO BUS nebude ovlivněna. Foto z veletrhu Busworld Turkey, který proběhl od 26. do 28. 5. 2022 IVECO BUS

První vozy s alternativními pohony by měly být vyrobeny na jaře 2023 v závodech, které se již výrobě autobusů IVECO věnují. Instalace nových montážních linek se zvažuje ve Foggii v Apulii.
Reklama
První vozy s alternativními pohony by měly být vyrobeny na jaře 2023 v závodech, které se již výrobě autobusů IVECO věnují. Instalace nových montážních linek se zvažuje ve Foggii v Apulii.
Iveco Group prostřednictvím své značky IVECO BUS požádala o přístup k rozvojové zakázce Ministerstva hospodářského rozvoje v rámci příležitostí, které umožňuje Národní plán obnovy a odolnosti (PNRR). Cílem je zahájit výrobní investice a výzkumné a vývojové činnosti, které budou využívat dovednosti a produkty národního dodavatelského řetězce automobilového průmyslu, se zvláštním zaměřením na odvětví specializovaných komponentů.

Investice podpoří energetickou transformaci italského segmentu hromadné osobní dopravy, vývoj a zavádění pokročilých pohonných technologií v zemi. Rovněž obnoví spojenectví mezi různými oblastmi země, neboť závody skupiny zapojené do projektu sídlí v Turíně a Foggii, dvou městech specializovaných na výrobu průmyslových spalovacích motorů.

Konkrétně se zkoumá rozšíření inženýrských a výrobních činností pro elektrické baterie v závodech v Piedmontu, zatímco společnost zvažuje instalaci nových linek pro konečnou montáž high-tech autobusů s nulovými emisemi (bateriová elektrická vozidla – BEV a elektrická vozidla s palivovými články – FCEV) a nízkými emisemi (metan/biometan a diesel/biodiesel nejnovější generace) ve Foggii. Stručně řečeno, počáteční výroba těchto nových autobusů bude zahájena v ostatních závodech skupiny, které se již výrobě autobusů IVECO věnují. Poté bude pokračovat a bude obohacena o technologie s přidanou hodnotou ve Foggii, a to prostřednictvím alternativních pohonných systémů vyráběných v Turíně a vodíkových palivových článků. Výroba bude ve Foggii doplněna o další komponenty, které budou z velké části dodávány národním dodavatelským řetězcem pro automobilovou mechaniku.

Výzkum, vývoj a výroba baterií, stejně jako dodávky motorů pro nízkoemisní vozidla, budou svěřeny FPT Industrial, značce skupiny specializované na technologie pohonných jednotek a světovému lídrovi v oblasti konstrukce, výroby a prodeje pohonných jednotek.

Pokud bude žádost o smlouvu o vývoji schválena, dojde v roce 2022 k přechodu do pokročilé fáze projektování, a tedy i do fáze provozní, s cílem vyrobit první autobusy na jaře 2023. Investice společnosti rovněž počítá s využitím nových specializovaných kompetencí, získaných zčásti školením stávajících zaměstnanců a zčásti přijetím nových zaměstnanců. Plán by značce v Evropě přidal výrobní a technologickou kapacitu, aniž by byly dotčeny již existující plány rozvoje a úroveň výroby v ostatních evropských závodech IVECO BUS.

Prostřednictvím tohoto projektu uplatní IVECO BUS a FPT Industrial své výjimečné technologie, které významně přispějí k energetickému a ekologickému přechodu v segmentu hromadné osobní dopravy a obnoví konkurenceschopnost italského autobusového segmentu.

Domenico Nucera, prezident divize autobusů společnosti Iveco Group, řekl: „Jsme přesvědčeni, že náš návrh je správný, a jsme rádi, že jej dnes můžeme oznámit. Věříme, že bude přijat, a že nám tento projekt umožní rozvíjet nové dovednosti, přispět k hospodářskému rozvoji země a hrát vedoucí úlohu v naléhavě potřebném procesu obnovy italského vozového parku pro místní veřejnou dopravu.“

Iveco Group