Itálie poskytne kompenzace ve výši 100 milionů Eur autobusovým dopravcům
V Praze proběhla demostrativní jízda společností provozujících příležitostnou dopravu 12. května. Sice předali své požadavky - výzvu na záchranu autobusové dopravy - ministrovi dopravy, ale žádný reálný výsledek to nepřineslo.

Na rok 2020 je na náhradu škod v důsledku nižších tržeb z důvodu Covid-19 vyčleněno 30 milionů, dalších 70 milionů na úhradu splátek nebo leasingu za autobusy.
Reklama
Na rok 2020 je na náhradu škod v důsledku nižších tržeb z důvodu Covid-19 vyčleněno 30 milionů, dalších 70 milionů na úhradu splátek nebo leasingu za autobusy.
Kompenzace ve výši 100 milionů Eur směřují do odvětví dálkové komerční dopravy. Opatření pro autobusové dopravce obsahuje srpnová vládní vyhláška, která byla vydána po souhlasu Parlamentu k dalšímu zadlužení. Kromě mnoha dalších odvětví našla italská vláda prostor a zdroje pro odvětví cestovního ruchu a komerční autobusové linky.

Článek 67 vyhlášky - Kompenzační opatření pro přepravu cestujících autobusy mimo závazky veřejné služby

Na Ministerstvu infrastruktury a dopravy (MIT) byl zřízen fond s dotací 30 milionů eur pro rok 2020, jehož cílem je náhrada škod způsobených společnostem poskytujícím tyto služby v důsledku nižších příjmů z důvodu mimořádné situace v souvislosti s Covid-19, v období od 23. února do 31. prosince 2020 ve srovnání s průměrem příjmů ve stejném předchozím dvouletém období.

Článek 68 vyhlášky - Opatření týkající se silniční osobní dopravy (turistické služby)

Další prostředky byly přiděleny na investice společností, které vykonávají činnost silniční přepravy cestujících a které nepodléhají závazkům v oblasti služeb veřejné prostředky. Na rok 2020 činí kompenzace 70 milionů EUR. Podíl 40 milionů je určen na úhradu splátek nebo leasingových splátek za vozidla.

Česká republika zatím na toto odvětví, které bylo Covid-19 zasaženo téměř 100 procentně, peníze nenašla.