IRU: Covid-19 má ničivý dopad na odvětví autobusové dopravy

Mezinárodní unie pro silniční dopravu odhaduje ztrátu příjmů evropských provozovatelů osobní dopravy na 57%. Vyzývá EK a vlády k podpoře cestovního ruchu.
Reklama
Mezinárodní unie pro silniční dopravu odhaduje ztrátu příjmů evropských provozovatelů osobní dopravy na 57%. Vyzývá EK a vlády k podpoře cestovního ruchu.
První zpráva Mezinárodní unie pro silniční dopravu (IRU) o dopadu Covid-19 ukázala, jak velký dopad měla pandemie pro společnosti provozující osobní dopravu. Nejvíce trpí turistická autobusová a autokarová doprava, očekává se, že ztráty v tomto segmentu v Evropě letos dosáhnou 82%. Celkově Zpráva odhaduje ztráty pro evropské společnosti v roce 2020 na 57%.
 
Odhadovaný pokles osobní silniční dopravy způsobil zákaz veřejné dopravy a mezinárodní přepravy po celé Evropě, což má největší dopad na odvětví cestovního ruchu. Nejvíce zasaženo bylo Bulharsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Podle IRU musí vlády podniknout kroky pro záchranu tohoto sektoru, protože k dosažení cílů evropského Green Deal a k podpoře postpandemického hospodářského oživení je nezbytné větší využívání hromadné osobní dopravy. Cestování autobusem je jednoduchý a snadný způsob, jak snížit emise. A s předpandemickým nedostatkem řidičů bude toto odvětví významným zdrojem zaměstnanosti, pokud se znovu vrátí do plné síly. To je o to důležitější, že míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU dosahuje 16% a bude se zvyšovat s tím, jak se „Generation Corona“ bude snažit najít práci.

V jednotlivých evropských zemích se dopad liší, ale Covid-19 zasahuje tvrdě. Ve Velké Británii je to mínus 73%, v Německu -53%, Francii -59%, Španělsku -90%, Belgii -40%, Bulharsku -92%. Nizozemsko uvádí, že ztráty mohou u jednotlivých společností činit až 90%, podle IRU je to celkově -61%.

Nizozemská organizace Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) se domnívá, že minimálně 40% společností v zemi zbankrotuje. Podpůrná opatření pokrývají pouze 20% fixních nákladů společností. Provozovatelé stále platí 80% z těchto nákladů ze svého a zároveň čelí ztrátám obratu až 90%.

Ve Švédsku ztratila osobní doprava prakticky přes noc až 90% svých příjmů, vláda však oznámila, že finanční podpora bude prodloužena o další tři měsíce. Pandemie má obrovský vliv na jinak životaschopné a zdravé společnosti. Švédští provozovatelé dopravy proto prodloužení vládních opatření uvítali.

Jinde provozovatelé zoufale potřebují finanční podporu od vlád, protože nejsou žádné signály k opětovnému rozvoji turistiky v nejbližší době. IRU stanovila desetibodový plán obnovy, který má vládám pomoci při přijímání nezbytných kroků na podporu odvětví v krizi.

Ve Spojených státech je většina provozovatelů autokarové dopravy malými a rodinnými firmami. Člen IRU, Americká autobusová asociace, uvádí, že z důvodu absence cestujících během pandemie zavřelo své brány 3 000 malých podniků, které zaměstnávají více než 100 000 zaměstnanců a zanechalo mimo provoz 36 000 vozidel. Vládní podpora chybí, Kongres se této situaci mohl vyhnout přijetím zákona o hospodářských úlevách pro dopravní sektory (CERTS) s finanční podporou autokarovým společnostem.

IRU se také připojilo k otevřenému dopisu více než 20 dopravních svazů a asociací cestovního ruchu předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, s výzvou ke koordinaci cestovních omezení napříč EU a záchranu živobytí pro více než 27 milionů Evropanů, kteří v těchto odvětví pracují.