Hospodářské a transportní výsledky RegioJet za rok 2023
Na podzim 2023 RegioJet uvedl do provozu dvacet nových patrových autobusů Setra S 531 DT s označením Fun&Relax⁺.

V roce 2023 využilo služby společnosti RegioJet téměř 12 milionů cestujících, což představuje více než milionový nárůst oproti roku 2022. Vlaky největšího soukromého železničního dopravce ve střední Evropě přepravily na svých dálkových i regionálních trasách v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Polsku téměř 8 milionů cestujících. Žluté autobusy využilo téměř 4 miliony cestujících. Celkové tržby převýšily 3,4 miliard Kč. Podle předběžných neauditovaných výsledků RegioJet očekává, že zisk před zdaněním dosáhne rekordní částky přes 500 mil. Kč.

V roce 2023 využilo služby společnosti RegioJet téměř 12 milionů cestujících, což představuje více než milionový nárůst oproti roku 2022. Vlaky největšího soukromého železničního dopravce ve střední Evropě přepravily na svých dálkových i regionálních trasách v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Polsku téměř 8 milionů cestujících. Žluté autobusy využilo téměř 4 miliony cestujících. Celkové tržby převýšily 3,4 miliard Kč. Podle předběžných neauditovaných výsledků RegioJet očekává, že zisk před zdaněním dosáhne rekordní částky přes 500 mil. Kč.

Naším cílem je neustále zvyšovat kvalitu, bezpečnost a komfort pro naše zákazníky," uvedl Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet. „Plánujeme toho dosáhnout dalšími investicemi do vagonů a lokomotiv, které provozují naše stávající IC spoje, a také do nákupu nových elektrických souprav pro nově vysoutěžené linky v rámci dotované dopravy." Dále dodal: „Dosáhli jsme dostatečného zisku, což nám umožnilo získat potřebné vlastní zdroje pro bankovní financování, které použijeme na nákup nových souprav a vlaků. Letos plánujeme investovat 1,5 miliardy Kč a v příštím roce 3-4 miliardy Kč."

Investice do vlakové techniky a služeb
RegioJet minulý rok zakoupil 13 nových vícesystémových lokomotiv TRAXX MS3 od společnosti Alstom. Tyto moderní lokomotivy budou dodány a uvedeny do provozu na podzim tohoto roku. Jsou navrženy s technologiemi nové generace, které dokáží snížit spotřebu energie o 5 až 7 %. Plánuje se, že budou nasazeny do osobní dopravy na mezistátní i vnitrostátní dálkové spoje.

RegioJet také plánuje investovat do modernizace svého vozového parku a rekonstrukce vagonů. Zahrnuje to jak interiérové úpravy vozů, tak přidání více kuchyní, což urychlí a zlepší servis pro zákazníky.

V minulém roce společnost úspěšně převzala a uvedla do provozu sedm nových nízkopodlažních souprav PESA elf.eu, které nyní slouží v Ústeckém kraji. Dalších sedm souprav od polského výrobce bude letos uvedeno do provozu s novým jízdním řádem, což znamená, že RegioJet vstoupí do Pražské integrované dopravy se svými městskými vlaky. Tyto nové elektrické vlaky se začnou objevovat na linkách S49 a S61 od prosince 2024.

Nárůst cestujících na IC linkách i v dotované dopravě
Minulý rok cestovalo na linkách IC v expresních vlacích 5,3 milionu cestujících, což je o 12 % více než v roce 2022. Průměrná obsazenost vlaků během celého roku byla 85 %. Nejvíce cestujících přilákala tradičně oblíbená linka Praha-Ostrava-Košice, kterou v loňském roce využilo 2,8 milionu lidí, což znamená meziroční nárůst o 10 %. Další úspěšnou a rychle rostoucí linkou byla Praha-Vídeň-Budapešť, kterou využilo 724 tisíc cestujících, což představuje nárůst o 11 % oproti roku 2022. Kvůli zvýšené poptávce, zejména na úseku Vídeň-Budapešť, společnost RegioJet od dubna letošního roku zvýšila kapacitu z původních dvou spojů na čtyři spoje denně v každém směru.

RegioJet také obsluhuje rychlíkové linky v rámci závazku veřejné služby R23 a R8, které jezdí v Ústeckém kraji a na trase Brno-Ostrava-Bohumín. Na těchto linkách společnost v loňském roce přepravila přes 2 miliony cestujících.

Úspěch ukrajinské linky Praha-Přemyšl
V roce 2023 přepravila linka Praha-Přemyšl více než 230 000 cestujících mezi Českou republikou a Ukrajinou, což potvrzuje, že tato linka je jednou z nejrychleji rostoucích. Došlo k 60 % nárůstu počtu cestujících oproti roku 2022, přičemž obsazenost vlaků dosáhla 85 %. RegioJet rozšířil své mezinárodní aktivity a letos v březnu zavedl nové přímé spojení mezi Prahou a ukrajinským městem Čop.

I když jsme museli letos opustit plán otevřít linku Praha-Berlín kvůli nevýhodnému jízdnímu řádu, který by nebyl komfortní pro zákazníky, stále máme v úmyslu tuto linku spustit, jakmile bude možné získat lepší jízdní řád, který bude vyhovovat našim zákazníkům. RegioJet zůstává odhodlaný realizovat tuto trasu v příštím roce,” říká Jakub Svoboda, výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet.

Úspěchy ve veřejných zakázkách
Minulý rok byl pro RegioJet úspěšný, pokud jde o získávání nových zakázek. Společnost zvítězila v zakázce ministerstva dopravy na provoz rychlíků na lince R9 Praha-Havlíčkův Brod-Jihlava/Brno, která začne fungovat od prosince 2026. Další velký úspěch přišel se získáním rekordní zakázky na provoz elektrických tratí v Ústeckém kraji, rovněž s plánovaným startem od prosince 2026. Tato vítězství jsou důležitým krokem pro RegioJet v úsilí stát se lídrem železniční dopravy v České republice.

Prémiová kvalita v autobusové dopravě
Společnost RegioJet minulý rok uvedla na trh dvacet nových patrových autobusů Fun&Relax⁺, které vynikají unikátním uspořádáním sedadel 2+1: dvě vedle sebe a jedno samostatné přes uličku. Tento nový model, který zavedl standard první třídy v autobusové dopravě, přináší cestujícím maximální komfort a získal si jejich pozitivní hodnocení a ohlasy.

RegioJet