Fuel Cell Czech Hydrogen BUS  alias 'český hydrogenbus'
Konstrukční řešení autobusu vyplývající z předběžné analýzy.

Specifikace vozidla a koncept čerpací stanice. Další příspěvek k tématu od Luďka Janíka ÚJV Řež.
Specifikace vozidla a koncept čerpací stanice. Další příspěvek k tématu od Luďka Janíka ÚJV Řež.
Předcházející materiál ÚJV v Řeži: * Autobus s vodíkovým palivovým článkem * Výroba vodíku * Čerpací stanice *

Specifikace vozidla

Podvozek, karoserie, výkonová elektronika a trakční systém vozidla vychází z koncepce trolejbusu Škoda Electric. Jako hlavní zdroj elektrické energie bude sloužit vodíkový palivový článek (PEM, 100 kWe), jako sekundární zdroje potom trakční baterie a ultrakapacitory se srovnatelným výkonem (přibližně dalších 100kWe). Vodík bude skladován ve střešní nástavbě autobusu ve vysokotlakých kompozitních nádobách o celkovém objemu 1600 l při 350 barech. Pro spolupráci všech zdrojů energie je vyvíjen řídící systém, který bude optimalizovat tok energií v systému napájení trakčního motoru. Tento systém bude umožňovat rekuperaci energie do sekundárních zdrojů (například při jízdě z kopce, deceleraci atd.) a její opětovné využití v energeticky náročných režimech (např. akcelerace).

Nad rámec běžných palubních ukazatelů bude pro tento autobus vyvinuto MMI rozhraní, které bude sdružovat ovládací, vizualizační a bezpečnostní funkce související s vodíkovým pohonem. Předpokládá se i prezentace pro cestující. Jednoduchou a přehlednou formou bude vysvětlena podstata funkce všech zastoupených dílčích technologických celků, tedy především palivového systému, palivového článku, sekundárních zdrojů energie a způsobu jejich vzájemné spolupráce. Dále bude zobrazena okamžitá úspora v produkci emisí škodlivých látek oproti srovnatelnému vozidlu se spalovacím motorem a celková úspora nafty a emisí za dobu provozu zařízení.

Čerpací stanice

Čerpací stanice bude postavena v areálu dopravce Nerabus na území města Neratovice. Hlavním partnerem pro realizaci vodíkové čerpací stanice je společnost Linde, která má bohaté zkušenosti s výstavbou vodíkových čerpacích stanic na celém světě. Vodík pro čerpací stanici bude zajišťovat chemický závod Spolana Neratovice.

Koncept čerpací stanice, vyplývající z předběžné analýzy projektu:

Kompresní stanice

Rozměry – 5 x 2,6 x 2,9 m
Typ uskladnění – stlačený vodík ve vysokotlakých nádobách (300 bar)
Objem nádrží 4x600 l
Maximální plnicí tlak - 450 bar
Inherentní přístup k bezpečnosti

Čerpací stojan

Rozměry - 1,6 x 0,7 x 3,1 m
Plnicí kapacita 1 – 3 kgH2/min

Kompresní stanice bude umístěna v masivním betonovém kontejneru. Vnitřní prostor stanice je z bezpečnostních důvodů fyzicky rozdělen na část s řídícími elektronikou, hydraulickým kompresorem a ostatní elektroinstalací a na část s zařízeními pro kompresi, rozvod a regulaci průtoku stlačeného vodíku, veškeré zařízení v této části je certifikováno pro Zónu 1 (prostor ve kterém může vzniknou výbušná atmosféra za normálního provozu) dle klasifikace nebezpečných prostorů IEC 60079 (ČSN EN 60079-10). Čerpací stojan pro jedno vozidlo bude samoobslužný. Ilustrační obrázek: Vodíková čerpací stanice na Mnichovském letišti

Fuel Cell Czech Hydrogen BUS  alias 'český hydrogenbus'
Vodíková tankovací stanice na mnichovském letišti.