Exkluzivně na BUSportálu: Rozhovor s Jiřím Vaňkem, generálním ředitelem IVECO CR
Jiří Vaněk, generální ředitel Iveco Czech Republic. Foto IVECO CR

ve Vysokém Mýtě, největšího závodu IVECO BUS, při příležitosti jubilea 120 let založení firmy Sodomka a po roce působení Jiřího Vaňka na pozici nového generálního ředitele.
ve Vysokém Mýtě, největšího závodu IVECO BUS, při příležitosti jubilea 120 let založení firmy Sodomka a po roce působení Jiřího Vaňka na pozici nového generálního ředitele.
Právě před rokem, v červenci 2014 byl jmenován Jiří Vaněk generálním ředitelem společnosti Iveco Czech Republic, a. s. . Největší výrobní kapacita IVECO BUS si trvale vede velmi úspěšně na trzích v Evropě i ve světě. "Do výrobního závodu ve Vysokém Mýtě investujeme neustále. Pokrok technologií i fakt, že nyní vyrábíme na hranici našich technických možností nás přiměl k naplánování další vlny investic. Předpokládáme investice do lakovny, svařoven, logistiky, technologií, ale i do zázemí např. v podobě parkoviště pro vozidla zaměstnanců, které v současné době výrazně chybí a nedostatek míst na parkování působí řadu těžkostí a není na dostatečně důstojné úrovni, " říká Jiří Vaněk v úvodu rozhovoru, který poskytl BUSportálu v době, kdy si ve Vysokém Mýtě připomínají tradici 120 let firmy Sodomka, která položila základ zdejší karosářské tradici.

Dá se očekávat nárůst objemu výroby ve Vysokém Mýtě?
Autobus není standardní produkt, který by vznikal v neměnné formě. Nemůžeme tedy vyrábět na sklad, ale jedině pokud máme konkrétní objednávku. Vše tedy závisí na důvěře našich zákazníků a počtu objednávek, které budou směřovat do Vysokého Mýta. Registrujeme zvýšený zájem o naše autobusy v provedení EURO 6 a to nás velmi těší. Vrací se nám tak naše dlouhodobé úsilí, investice do vývoje i péče, se kterou jsme tuto řadu několik let připravovali. A protože chceme našim zákazníkům vyhovět, budeme dimenzovat náš vysokomýtský závod na vyšší výrobní kapacitu, abychom byli v případě potřeby připraveni reagovat.

Který typ autobusu vyrobený v Iveco CR se nejlépe prodává, zřejmě je to Crossway?
Ano, nejúspěšnější je naše řada Crossway, která obsahuje několik typů dle úrovně základní výbavy. V popředí je model „POP“, což je vlastně nástupce školního Recréa. V poslední době ale zaznamenáváme výrazný zájem i o další modely – nejen o Crossway LowEntry, ale i o městský Urbanway.

Rozšířila se nějak výrazně teritoria, kam IVECO CR dodává či bude dodávat svoje autobusy?
Snažíme se pronikat i na nové trhy, například do Skandinávie, do Alžíru či na Pobřeží slonoviny. Autobusy dodáváme také do francouzských zámořských teritorií, jako je Réunion či Francouzská Guyana.

Podle statistik jste především exportní firma, řešíte nějak posílení pozice na českém trhu?
Loni jsme exportovali 94% naší produkce. Přesto je pro nás prioritou i domácí trh, i zde se snažíme mít co nejlepší pozici. Některé modely máme přímo šité na míru českému trhu. Ke zvýšení prodeje na českém trhu by mohlo přispět i to, že jsme na konci roku 2014 zavedli do výroby moderní městské modely Urbanway v provedení Diesel a CNG.

Je politika prodeje v ČR prostřednictvím autorizovaných dealerů produktivní, když tito nerespektují tradiční regionální rozdělení a jsou si konkurenty?
Tato politika nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům nejlepší péči zejména po servisní stránce. Za léta své existence si každý z dealerů vybudoval portfolio zákazníků, které nemusí být striktně teritoriální. Na druhou stranu určité konkurenční prostředí dealery neustále motivuje ke zlepšování nabízených služeb.

Nechystáte se obchod více koncentrovat a posílit přímý prodej z Vysokého Mýta?
Prodejem autobusu zákazníkovi pro nás celý obchodní vztah teprve začíná. V Iveco Bus klademe velký důraz zejména na následný poprodejní servis. Proto spolupracujeme s vyškolenou dealerskou sítí, která nám svým pokrytím umožňuje co nejrychlejší a nejefektivnější reakci. Přímý prodej realizujeme v případech, kdy se náš dealer nemůže například samostatně zúčastnit některých velkých výběrových řízení. Vždy se ale jedná o vzájemnou spolupráci a nějaké zásadní změny v tomto směru neplánujeme.

Jak komplikovaná je s nasazením nové řady výroba vozidel s nižší emisní normou než je EURO 6 pro trhy, kde je tato poptávka?
Vozy Crossway EURO 3/4/5 stále vyrábíme pro trhy mimo EU, přestože jich je nyní výrazně menší počet. Vyrábíme je na stejné montážní lince s vozy EURO 6. Díky propracované logistice tuto náročnou výrobu přes její složitost dobře zvládáme.

Jak řešíte poptávku po kvalifikované pracovní síle? Spolupracujete úzce s nějakou střední či vysokou školou. Angažujete se v oblasti učňovského školství?
Rozvíjíme spolupráci s řadou technických vysokých a středních škol. Například s ČVUT Praha, VUT Brno, libereckou a českobudějovickou technickou univerzitou, dále se středními školami ve Vysokém Mýtě a v okolních městech. Víme, že musíme sami přispět k technickému vzdělávání, které je pro náš obor nezbytné, proto na konci srpna pořádáme semináře pro pedagogy technických škol. Zájem nás překvapuje - loni přišlo přes 100 účastníků, kteří získané poznatky předávají dál, rodičům i žákům. Snažíme se tedy nebýt pasivní a sami přiložit ruku k dílu.

Kolik máte momentálně zaměstnanců a jakou část tvoří agenturní? Snažíte se posilovat množinu stálých zaměstnanců nebo je vyhovující variabilita agenturních?
Ve Vysokém Mýtě zaměstnáváme zhruba 3100 zaměstnanců, z nichž je tisícovka agenturních. Tento podíl je poměrně vysoký, souvisí s výkyvy poptávky v průběhu roku, ale my se snažíme naše lidské zdroje stabilizovat. V průběhu roku 2014 přešlo zhruba 150 agenturních pracovníků do kmenového stavu. Vybíráme si ty nejzkušenější, zvláště pokud ovládají nedostatkové profese. Na agenturní pracovníky pohlížíme stejně jako na kmenové, chceme, aby měli k firmě co nejlepší vztah, protože jen tak mohou podávat nejlepší výkony.

Budete, s přihlédnutím k reálné vlně podpor pro CNG vozy, v dohledné době rozšiřovat portfolio o CNG Crosswaye, zejména LE?
Nevylučujeme tuto možnost.

Je technologicky realizovatelné vyrábět ve Vysokém Mýtě kloubové Urbanwaye?
Technologicky to možné je a pokud bychom získali významnou zakázku na takový autobus pro Českou republiku, zvážili bychom možnost výroby tohoto modelu ve Vysokém Mýtě.

Jednáte o variantě trolejbusu 24 Tr a 25 Tr ve verzi Urbanway se Škodou Electric?
V současné době s plzeňskou Škodou spolupracujeme na dodávkách trolejbusů v určité konkrétní specifikaci pro jednoho našeho významného zákazníka.

Jste otevření i ke spolupráci na elektrobusu s elektrovýzbrojí ze Škody Electric- první a zatím poslední vozidlo tohoto typu byl vodíkový TriHybus, nyní Škoda Electric využívá momentálně pro tyto účely karosérie vyrobené v Polsku – není to škoda?
Škodu Plzeň považuji za zkušeného, technicky zdatného partnera a byl bych velmi rád, kdybychom na úspěšnou spolupráci navázali i v budoucnu.

Ve funkci GŘ jste právě rok, jak se splnila Vaše očekávání, co Vás potěšilo či překvapilo, do jaké míry se Vám daří uskutečňovat vlastní vize?
Náš podnik má letitou tradici a zkušenosti s výrobou automobilů. Máme tu řadu rodinných dynastií, kde se tradice zaměstnání v naší firmě dědí z generace na generaci. Je nám však jasné, že nemůžeme žít jen z tradice. Přichází řada nových pracovníků, kteří si správný vztah k firmě teprve musí vytvořit a to není pro zaměstnavatele někdy jednoduché.
Jsem také potěšen, že se pro výrobní závod ve Vysokém Mýtě podařilo ve skupině CNHi po mnoha letech vydobýt hodně viditelnou pozici, že jsme získali přímý přístup k nejvyššímu managementu skupiny a že vedení firmy na naše potřeby slyší. Vysoká očekávání musíme ale naplnit.
Pokud investiční záměry zodpovědně podpoří nejen naši zaměstnanci, odbory, ale i vysokomýtské zastupitelstvo a orgány státní správy, které jsou účastny na schvalování rozvojových záměrů, může Iveco CR a město Vysoké Mýto společně vytvořit dokonalou symbiózu. Máme šanci udělat z Vysokého Mýta hlavní město výroby autobusů, přinést nové pracovní příležitosti, rozšířit portfolio výrobků i trhů, abychom už nezažili podobný dramatický propad, jaký nastal po sametové revoluci v roce 1989, kdy výroba skokem spadla z 3500 autobusů na pouhých několik stovek.
Pokud by se v tehdejší době nebylo podařilo učinit několik správných kroků, už možná dnes výroba autobusů ve Vysokém Mýtě nemusela existovat. Mějme toto dobře v paměti i při současné zvýšené obchodní a výrobní aktivitě, zachovávejme si pokoru v našem počínání i obezřetnost a předvídavost do budoucna.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i Vašim kolegům z Iveco CR úspěšný nejen letošní jubilejní rok, ale i ty následující.
Dagmar Braunová
Z oslav 120. výročí založení výrobního závodu ve Vysokém Mýtě 4. června

Exkluzivně na BUSportálu: Rozhovor s Jiřím Vaňkem, generálním ředitelem IVECO CR
Jiří Vaněk, generální ředitel Iveco Czech Republic. Foto IVECO CR