EvoBus slaví 10 let na evropském trhu se značkami Mercedes-Benz,Setra a OMNIplus
Centrum OMNIplus ve Vídni.

EvoBus Bohemia: Počáteční fáze výroby v evropském měřítku mimořádně úspěšných městských autobusů Mercedes-Benz CITARO se přesouvá do České republiky.
EvoBus Bohemia: Počáteční fáze výroby v evropském měřítku mimořádně úspěšných městských autobusů Mercedes-Benz CITARO se přesouvá do České republiky.
Společnost EvoBus slaví 10 let

Počáteční fáze výroby autobusů Citaro se přesunula do ČR do výrobního závodu EvoBus Bohemia

Úspěchy městského autobusu Citaro

10 let společnosti EvoBus

Stuttgart – Společnost EvoBus GmbH jakožto 100% dceřiná společnost DaimlerChrysler AG je již 10 let odpovědná za obchodní úsek koncernu v rámci odbytu autobusů na evropském kontinentu. 23. února 1995 byl úsek výroby autobusů tehdejší Mercedes-Benz AG sloučen s Karl Kässbohrer GmbH. Dnes patří EvoBusu s 28,5 % podílem na trhu prvenství mezi evropskými výrobci autobusů. EvoBusem prosazovaná strategie dvou značek spočívá v co nejefektivnějším využití síly tradičních značek Mercedes-Benz autobusy a Setra.

"Značka Mercedes-Benz dnes nabízí jedinečnou "full line" nabídku splňující veškeré zákazníkovy požadavky, počínaje výrobou podvozků, přes minibusy a kloubovými autobusy konče. Setra je zase zárukou komfortu a luxusu během jízdy, " vysvětluje Wolfgang Diez, vedoucí obchodního úseku DaimlerChrysler a předseda představenstva společnosti EvoBus GmbH.

Stavebnicový systém obou značek byl značně rozšířen a umožňuje rychlou realizaci nových variant produktů, zejména co se jejich výšky a délky týče. Od roku 1995 bylo na trh uvedeno 60 novinek, mezi nimi např. městský autobus Mercedes-Benz Citaro (1997), dálkový autobus Travego (1999), Setra TopClass 400 (2001), ComfortClass 400 (2003) a Mercedes-Benz Tourino (2004).

K produkční asociaci EvoBus patří dnes závody v německém Mannheimu a Ulmu / Neu-Ulmu, francouzská výrobna Ligny-en-Barrois, španělský závod v Sámanu (od roku 1998), výrobní závod Holýšov v České republice (od roku 1999) a závod Türk v tureckém Istanbulu.

K úspěchu společnosti EvoBus přispívá její špičkové postavení v oblasti technologie bezpečnosti a životního prostředí. Výrobou autobusů bez emisních pohonných hmot nebo vozidel na zemní plyn a dalšími inovacemi přispívá aktivně společnost EvoBus k ekologicky čisté osobní dopravě. Hlavními průkopnickými počiny v oblasti technologie bezpečnosti bylo sériové nasazení elektronického programu stability (ESP) a brzdového asistenta. Krátce před uvedením do sériové výroby jsou tempomat regulující vzdálenost mezi vozidly, asistent pro správnou jízdu podél pruhu a regulátor retardéru (odlehčovací brzdy).

Společnost EvoBus GmbH pečuje o své zákazníky v celkem 42 vlastních servisních centrech (ServiceCenter) a v přibližně 500 servisních stanicích v Evropě. Nadto nabízí společnost EvoBus se společnou značkou OMNIplus servisní služby, které jsou speciálně určené pro autobusy.

Záběry ze servisního centra OMNIplus ve Vídni

EvoBus s přibližně 8600 kusy prodaných podvozků a kompletních autobusů dosáhl v roce 2004 o více než 50 % větší odbyt než v roce 1995 a tím i nejlepší obchodní bilanci od svého založení. K tomuto pozitivnímu výsledku značně přispěl prodej kompletních autobusů a podvozků Mercedes-Benz s nárůstem o 55 %, tj. na 5840 prodaných podvozků a autobusů ve srovnání s 3770 kusy v roce 1995. Odbyt autobusů Setra vzrostl ve stejném období o 44 % na přibližně 2770 výrobků. Obrat společnosti EvoBus zaznamenal nárůst o 75 %, celkem na 2,4 miliard Euro. Podnik posilnil svou pozici na západoevropském trhu v období mezi roky 1995 a 2004 o přibližně 2,4 %, tj. na 28,5 %.

V celé Evropě bylo u společnosti EvoBus zaměstnáno přibližně 10 600 pracovníků, tedy přibližně o 1 260 pracovníků více než v roce 1995. Oproti roku 1995 zůstal počet zaměstnanců v Německu téměř stejný (8 000). Tím se upevnila afinita společnosti EvoBus GmbH k Německu.

Počáteční fáze výroby v evropském měřítku mimořádně úspěšných městských autobusů Mercedes-Benz CITARO se přesouvá do České republiky.

V českých městech stále více nasazovaný autobus Mercedes-Benz CITARO se bude zčásti vyrábět ve výrobním závodě EvoBus Bohemia v Holýšově na Plzeňsku. Firma EvoBus Bohemia patřící pod křídla koncernu DaimlerChrysler působí v Čechách od roku 1998.

Záběry z výrobního závodu v Holýšově

Rozšířením výroby pokračuje trend růstu holýšovského výrobního závodu, do kterého mateřská společnost EvoBus GmbH investovala již více než 25 mil. Euro. Již v roce 2003 přesunula společnost EvoBus GmbH do České republiky výrobu segmentů karosérií a skeletů všech typů autobusů Mercedes-Benz a Setra původně vyráběných v Anglii - pro téměř všechny linkové autobusy Mercedes-Benz a Setra byly vyráběny segmenty v Holýšově ještě před rokem 2003. Od ledna 2004 se v Holýšově vyrábí také všechny segmenty předních a zadních stěn všech typů autobusů obou značek. Roční produkce segmentů těchto typů autobusů přesáhla v roce 2003 hodnotu 3500 sad, v roce 2004 vzrostla o celých 14 % na více než 4000 sad.

Protože holýšovský výrobní podnik stoprocentně prokázal, že je schopen splnit přísné standardy kvality a že je plně konkurenceschopný ve srovnání s ostatními evropskými výrobními závody, převezme v roce 2005 i výrobu segmentů pro městské autobusy CITARO, která se dosud realizovala v Turecku. Pro letošní rok, s výrobním portfoliem obohaceným o typ CITARO, se v Holýšově počítá s meziročním růstem produkce o 40 %.

Úspěšný podnik dává práci v plzeňském regionu dohromady zhruba 500 pracovníkům, z čehož přímých zaměstnanců je cca 360. Dalších 13 pracovníků působí v pražském sídle společnosti a zajišťuje prodej nových i ojetých autobusů Mercedes-Benz a Setra a jejich poprodejní služby.

Přesunutí náročného procesu výroby segmentů pro městský typ CITARO do Holýšova se neobešlo bez rozšíření výrobních kapacit. Produkce segmentů pro CITARA si vyžádala investice 5,4 mil. Euro do rozšíření celkové plochy výrobního závodu o 3150 m2 na celkových 21.736 m2 a do zprovoznění nejmodernější laserové technologie.

Úspěchy městského autobusu CITARO

Městská CITARA jsou dodávána po celé Evropě ve variantách: dvounápravové 12m CITARO, třínápravové 15m CITARO L, 18m kloubové CITARO G, dále pak se stojícím motorem umožňujícím nízkopodlažní provedení po celé délce vozu a s pohonem na zemní plyn s velmi nízkými hodnotami škodlivin ve výfukových plynech. Ke konci roku 2004 bylo slavnostně předáno již 10000. CITARO významnému španělskému dopravci ALSA provozujícímu flotilu 1300 linkových a dálkových autobusů.

Díky své nízké poruchovosti, hospodárnosti provozu, spolehlivosti a modernímu designu se CITARA začala prosazovat i v České republice. Nízkopodlažní vozy splňují nejpřísnější požadavky na veřejnou dopravu tělesně postižených osob dle směrnice EU 2001/85/EG a obsahují moderní aktivní i pasivní bezpečnostní prvky.

Úspěch vozu na českém trhu přináší profit i plzeňskému regionu, ve kterém EvoBus Bohemia vyrábí segmenty těchto autobusů.

Další informace o koncernu DaimlerChrysler na www.media.daimlerchrysler.com

Nejen podrobnosti o autobusu Mercedes-Benz Tourismo naleznete na BUSportálu v materiálu Značky Mercedes-Benz a Setra mají vynikající pozici mezi turistickými busy. z letošního Holiday Worldu.
Zdroj: tiskové zprávy EvoBus, redakčně kráceno, foto EvoBus, BUSportál na Best Bus Vienna 2004 a Holiday World 2005.

EvoBus slaví 10 let na evropském trhu se značkami Mercedes-Benz,Setra a OMNIplus
Mercedes-Benz TRAVEGO a na Best Bus Vienna 2004 - Daniel Spálenka z EvoBus s českými dopravci.
EvoBus slaví 10 let na evropském trhu se značkami Mercedes-Benz,Setra a OMNIplus
Setra S 415 GT a Setra 416 GT-HD na Best Bus Vienna 2004.
EvoBus slaví 10 let na evropském trhu se značkami Mercedes-Benz,Setra a OMNIplus
Setra S416HDH na Best Bus Vienna 2004.
EvoBus slaví 10 let na evropském trhu se značkami Mercedes-Benz,Setra a OMNIplus
Daniel Spálenka (Mercedes-Benz) a Zdeněk Jelínek (Setra) z EvoBus Bohemia.
EvoBus slaví 10 let na evropském trhu se značkami Mercedes-Benz,Setra a OMNIplus
Mercedes-Benz Tourismo na Holiday World 2005.
EvoBus slaví 10 let na evropském trhu se značkami Mercedes-Benz,Setra a OMNIplus
Mercedes-Benz Citaro.