Euro 7 v mírnější podobě je schváleno

Poslanci Evropského parlamentu schválili 13. března 2024 novou emisní normu Euro 7. Při vyjednávání o původním návrhu EK se podařilo dosáhnout kompromisu. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Cílem Euro 7 je podpořit přechod Evropské unie k emisně čisté mobilitě a zlepšit kvalitu ovzduší. Důležité je však vyvážit zájmy životního prostředí a konkurenceschopnost.

Poslanci Evropského parlamentu schválili 13. března 2024 novou emisní normu Euro 7. Při vyjednávání o původním návrhu EK se podařilo dosáhnout kompromisu. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Cílem Euro 7 je podpořit přechod Evropské unie k emisně čisté mobilitě a zlepšit kvalitu ovzduší. Důležité je však vyvážit zájmy životního prostředí a konkurenceschopnost.

O zmírnění původního návrhu se značně zasadila Česká republika. Společně s Francií, Itálií, Slovenskem, Rumunskem, Bulharskem, Maďarskem a Polskem na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadovaly změnu návrhu EURO 7 a postupným vyjednáváním se podařilo získat na svoji stranu další státy. Výrazně mírnější návrh pak schválili ministři členských států 25. září 2024.

Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec pro zavedení normy. Nařízení mělo podle původního návrhu Evropské komise platit u osobních automobilů už v polovině roku 2025, pro nákladní vozidla a autobusy o dva roky později. Nyní se počítá se zavedením opatření 2,5 roku od vstupu normy v platnost u nových modelů osobních vozidel a 3,5 roku u stávajících modelů. U nákladních aut to mají být čtyři, resp. 5 let. Tyto lhůty mají umožnit i českým automobilkám připravit se na nové požadavky. Nařízení nově zavádí opatření zaměřená na snížení emisí z pneumatik a brzd a na zvýšení životnosti baterií. Emise pevných částic, které vznikají otěrem pneumatik o vozovku a brzdových destiček o kotouče, dosud upravovány nebyly. Nová norma stanovuje limit tří mg/km pro čistě elektrická vozidla, sedm mg/km pro většinu spalovacích motorů a hybridní elektrická vozidla a jedenáct mg/km pro velké dodávky.

Hlasování o Euro 7 se zaměřilo na to, na čem nejvíce záleží – na výzvy orientované na budoucnost, jako jsou emise brzd u automobilů a dodávek a požadavky na baterie elektrických vozidel,“ uvedla Sigrid de Vries, generální ředitelka Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Ale nenechte se mýlit: Euro 7 stále zpřísňuje emise výfukových plynů a testovací postupy. Zejména výrobci nákladních vozidel a autobusů budou čelit výrazně přísnějším pravidlům, již nyní se musí přizpůsobit, aby splnili rychle se blížící cíle dekarbonizace do roku 2030."

ACEA dále komentuje: Přední světové emisní normy přicházejí v kritickém okamžiku, kdy evropský automobilový průmysl přechází od spalovacích motorů k elektrickým pohonům. Čelí také tvrdší konkurenci z Číny a USA, zvýšeným nákladům na podnikání v Evropě a nesourodému regulačnímu rámci, který nevyhnutelně podkopává konkurenceschopnost Evropy.

Je důležité připomenout, že k dnešnímu dni došlo k výraznému pokroku, kdy se emise vozidel snížily o 90 % mezi první normou Euro a první verzí Euro 6. Výrobci vozidel a tvůrci politik mohou být hrdí, co společně dokázali. Aby byl plněn cíl, tj. přechod k čisté mobiltě a zlepšení kvality ovzdušíl, měli by politici udělat více pro nahrazení starších, více znečišťujících vozidel na silnicích novějšími modely vybavenými nejpokročilejší emisní technologií. Nejde jen o pobídky ke zvýšení tržního zavádění novějších vozidel, ale také o vytvoření holistického regulačního rámce, který udrží mobilitu dostupnou pro všechny Evropany.

Odpovědné osoby budou muset o klíčových prvcích rozhodovat prostřednictvím sekundárních právních předpisů a je třeba vhodným způsobem napravit několik důležitých nesrovnalostí v textu. Uvedla ve vyjádření ACEA.

Předpis musí ještě formálně schválit Rada EU složená z členských států.