Ekova Electric změnila po deseti letech majitele i název

Dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava je od 2. srpna součástí skupiny Škoda Transportation, od 10. srpna jako Škoda Ekova.
Reklama
Dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava je od 2. srpna součástí skupiny Škoda Transportation, od 10. srpna jako Škoda Ekova.
K převodu 100 % akcií společnosti Ekova Electric z Dopravního podniku Ostrava (DPO) na Škodu Transportation došlo v pondělí 2. srpna 2021. Vypořádání transakce bylo podmíněno splněním tzv. odkládacích podmínek, zejména provedením rekonstrukce střechy jedné z výrobních hal. Ta byla dokončena v červnu tohoto roku. Předběžná kupní cena přesáhne 320 mil. korun. Její konečná výše bude jasná až po zohlednění finančních výsledků dle účetních výkazů na začátku září.

Od 10. srpna se Ekova Electric jmenuje nově Škoda Ekova. V rámci skupiny, která je předním evropským výrobcem vozidel pro hromadnou dopravu, se bude zaměřovat na servis, modernizaci a opravy vozidel hromadné dopravy, a také se zde začnou vyrábět tramvaje pro Ostravu. Pro DPO bude Škoda Ekova dál silným a spolehlivým partnerem i například pro servis a údržbu vozidel. Spolupráce bude probíhat standardně transparentně formou veřejných zakázek. Firma kromě jiného také opravuje pražské tramvaje Škoda 15T.

Ostrava je pro nás velmi důležitým regionem a jsem velmi rád, že se povedlo rozšířit naše místní působení. Připojením Škody Ekova k naší ostravské rodině společností Škoda Vagonka a Škoda Digital se rozšiřuje naše technologické centrum i výrobní kapacity. Škoda Ekova si vedle tradičního zaměření na opravy a modernizace pro dopravní podniky své kompetence nově rozšíří. Díky odbornosti a dlouholetým zkušenostem zaměstnanců zde budeme vyrábět i nové tramvaje a další produkty pro současné i budoucí zákazníky naší skupiny,“ uvádí Petr Brzezina, Prezident a předseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Společnost Škoda Ekova se stává další důležitou součástí rozvoje celé skupiny Škoda Transportation, kterou čeká v dalších letech významný růst objemu produkce. Aktuálně má skupina zásobu práce na čtyři roky v hodnotě 80 miliard korun. „Při rozvoji společnosti Škoda Ekova maximálně využijeme zkušenosti a znalosti současných zaměstnanců. V plánu máme nejen rozšiřování samotné výroby, ale budeme vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Společně se tak naše ostravská základna stává ještě důležitějším zaměstnavatelem a bude se  významně podílet na rozvoji celého regionu,“ říká Martin Bednarz, místopředseda představenstva Škoda Ekova.

Skupina Škoda Transportation, člen Skupiny PPF, působí v Moravskoslezském kraji dlouhodobě. Do Ostravy se například koncentruje technologické know-how v oblasti řídicích, multimediálních a diagnostických systémů v rámci dceřiné společnosti Škoda Digital. Přímo v Ostravě působí významná dceřiná firma Škoda Vagonka, zaměřená na oblast vývoje a výroby kolejových vozidel. Ta prošla výraznou etapou růstu, kdy do rozšíření a modernizace svého zázemí investovala jednu miliardu korun, vybudovala například největší obráběcí centrum v Evropě, novou lakovnu a vytvořila stovky nových pracovních míst.

Z ostravské části skupiny se stává centrum pro komplexní řešení moderních dopravních systémů. Nevznikají zde pouze samotná vozidla, ale také technologická centra budoucnosti. „V oblasti dopravy jsme jedním z lídrů proměny a přinášíme sofistikovanou výrobu podpořenou vlastním výzkumem a vývojem,“ dodává Petr Brzezina.

Škoda Ekova

•    Založena v lednu 2011 s názvem Ekova Electric jako dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava
•    V červenci 2020 podepsala skupina Škoda Transportation smlouvu o koupi 100 % akcií Ekova Electric
•    Dne 2. srpna došlo k převodu 100 % akcií na společnost Škoda Transportation
•    Od 10. srpna ponese firma nový název Škoda Ekova
•    Aktuálně má Škoda Ekova bezmála 200 zaměstnanců

Za svoji historii se ostravská společnost zaměřovala zejména na výrobu, modernizaci či rekonstrukci tramvají, trolejbusů či elektrobusů. A to nejen pro české zákazníky, ale také pro zahraniční dopravní podniky.

Představenstvo Škoda Ekova


Předsedou představenstva Škoda Ekova je Miroslav Mareš, který tak ve společnosti zůstává na stejné pozici. Novými členy představenstva jsou pak Martin Bednarz, generální ředitel Škoda Vagonka, který bude ve Škodě Ekova zastávat pozici místopředsedy představenstva, a Marek Herbst, který působí ve skupině Škoda Transportation jako Viceprezident pro Servis.Ekova Electric změnila po deseti letech majitele i název
Dokončení prodeje Ekovy Electric bylo podmíněno provedením rekonstrukce střechy jedné z výrobních hal. Nová lehká ocelová nosná konstrukce se střešní krytinou s plochou téměř 13 tisíc čtverečních metrů a světlíky s automatizovaným systémem větrání nahradily starou střechu. Foto Škoda Ekova