E-busy HOCHBAHN v Hamburku ujely bez emisí 20 milionů kilometrů
Solaris Urbino 12 electric na Lombardsbrücke v Hamburku. © HHA

První bateriový autobus připravený pro sériovou výrobu uvedl HOCHBAHN do provozu v roce 2019. Od té doby by jeho elektrické autobusy 500x obkroužily Zemi. Ujely již více než 20 milionů kilometrů a ušetřily v Hamburku 22 tisíc tun CO2. Z flotily čítající 1 100 autobusů bude do poloviny letošního roku každý čtvrtý bez emisí. Do konce roku 2024 se jejich počet zvýší o více než 70.

První bateriový autobus připravený pro sériovou výrobu uvedl HOCHBAHN do provozu v roce 2019. Od té doby by jeho elektrické autobusy 500x obkroužily Zemi. Ujely již více než 20 milionů kilometrů a ušetřily v Hamburku 22 tisíc tun CO2. Z flotily čítající 1 100 autobusů bude do poloviny letošního roku každý čtvrtý bez emisí. Do konce roku 2024 se jejich počet zvýší o více než 70.

Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN), dopravní společnost vlastněná městem Hamburk, oznámila milník 20 milionů kilometrů ujetých čistě a bez emisí. Pro Svobodné a hanzovní město Hamburk to znamená úsporu více než 22 000 tun CO2. Do poloviny roku se počet e-busů zvýší ze současných 242 na 260 (199 sólo a 61 kloubových) a do konce roku 2024 na 315 vozidel (237 sólo a 78 kloubových). Dieselové autobusy, které se v současnosti pohybují po Hamburku a splňují normy Euro 5 a Euro 6, budou kompletně vyměněny do roku 2030. Jako doplněk k veřejné dopravě město nabídne lidem dopravu autonomními minibusy na vyžádání.

Robert Henrich, generální ředitel HOCHBAHN: „Jsme na dobré cestě k přeměně vozového parku na pohony šetrné k životnímu prostředí. Nemělo by to ale zastírat skutečnost, že se jedná o obrovský výkon. To platí i z ekonomického hlediska. Vozidla jsou stále velmi drahá. Navíc končí federální financování. Naším cílem však zůstává kompletně přeměnit flotilu do začátku roku 2030.“ Přeměna hamburské veřejné dopravy na elektromobilitu je financována 160 miliony eur od Spolkového ministerstva pro digitalizaci a dopravu (BMDV). HOCHBAHN a VHH nakupují celkem 472 elektrobusů a vytvoří 700 dobíjecích stanic. HOCHBAHN je financována částkou 97,3 milionů eur. Podpora od federální vlády nyní končí.

Od roku 2020 HOCHBAHN nakupuje pouze bezemisní autobusy. Ty v současnosti vyjíždí ze tří míst, z autobusové vozovny Alsterdorf (v roce 2019 otevřené nejmodernější depo v Evropě), Hummelsbüttel a Langenfelde. Začátkem dubna bude následovat autobusová vozovna Harburk II, odkud budou elektrické autobusy poprvé nasazovány pro přepravu cestujících v městské části Harburg. Všechny e-busy jsou nabíjeny výhradně zelenou elektřinou.

Aktuálně je k dispozici 300 dobíjecích míst a do konce roku se počet zvýší na 400. Aktuálně se staví první hamburské depo pro čistě elektrické autobusy. V létě 2026 bude 130 ekologických elektrobusů sloužit primárně severovýchodně od Hamburku z nového depa HOCHBAHN v Meiendorfu. Na projektu nového zázemí je zajímavá jeho důsledná udržitelná orientace: všechny střechy budou ozeleněny, vybaveny fotovoltaickými systémy a využívány jako zásobníky dešťové vody. Takto soustředěná voda se využije v mycím systému a následně recykluje. Odpadní teplo z nabíjecí technologie se využije k zásobování budov teplem. Fasády a zvukotěsné stěny bude pokrývat zeleň. Depo v budoucnu zajistí lepší rozvoj severovýchodu Hamburku (Bergstedt, Volksdorf, Rahlstedt, Sasel a Farmsen-Berne). Autobusy v lokalitě Meiendorf budou umístěny blíže k jejich trasám a zabrání se zbytečným jízdám naprázdno.

Zásadní pro úspěšné využití e-busů v Hamburku je jejich dojezd. Zatímco první sériově vyráběný elektrický autobus měl dojezd kolem 150 kilometrů, dnešní vozidla běžně bez dobíjení až 270 kilometrů (sólo) nebo 230 kilometrů (kloubové autobusy) bez dobíjení.

Cesta HOCHBAHN k autobusům bez emisí

Na konci roku 2018 projel Hamburkem první elektrický autobus připravený k sériové výrobě. V létě 2020 v dosud největším německém tendru zadal HOCHBAHN zakázku až na 530 e-busů: Daimler Buses, Solaris a MAN Truck & Bus dodávají sólo a kloubové bateriové autobusy do Hamburku průběžně do roku 2025. První bezemisní kloubové autobusy jezdí pro HOCHBAHN od léta 2021 a nabízejí místo pro přibližně 100 cestujících. V závislosti na provozních podmínkách dosahují dojezdu téměř 200 kilometrů – a ušetří v průměru kolem 80 tun CO2 ročně ve srovnání s naftovým autobusem.

Pro velkou revoluci v Hamburku využije HOCHBANH také vodík. Od druhé poloviny roku 2024 bude městem jezdit pět sériově vyráběných H2 autobusů. V březnu 2023 získal polský výrobce Solaris objednávku na Urbino 12 hydrogen. Autobusy s dojezdem 350 kilometrů budou tankovat na veřejné vodíkové čerpací stanici poblíž hamburského letiště. Pět objednaných vozidel bude dotováno Spolkovým ministerstvem pro digitalizaci a dopravu (BMDV) 80 procenty dodatečných investičních nákladů ve srovnání se srovnatelnými dieselovými autobusy.

Většina vozového parku HOCHBAHN šetrného ke klimatu bude v budoucnu poháněna bateriemi, palivový článek však zůstává strategickou volbou. Zkušenosti z jejich provozu sbírá dopravce od roku 2014 na lince 109.

HOCHBAHN zdůrazňuje svůj závazek k životnímu prostředí globálně. Proto při zadávání výběrových řízení na elektrické nebo vodíkové autobusy uplatňuje kritéria udržitelnosti. Nevýhodou elektromobility je, že vozidla na baterie jsou kritizována z důvodu možných negativních ekologických a sociálních dopadů výroby baterií. V současné době však neexistuje žádný certifikát pro udržitelně vyráběnou baterii. Ve výběrovém řízení proto chce od výrobců autobusů vědět stav v oblasti udržitelnosti v místě výroby autobusů a požaduje také transparentnost opatření péče o lidská práva v řízení dodavatelů a v podrobnějších fázích hodnotového řetězce od baterie až po těžbu surovin. Velký důraz na udržitelnost v dodavatelském řetězci kladl při první objednávce autobusů na palivové články. Byly požadovány podrobné informace o rizicích udržitelnosti a opatřeních ke snížení rizik v celém dodavatelském řetězci – až po těžbu surovin.


E-busy HOCHBAHN v Hamburku ujely bez emisí 20 milionů kilometrů
Svou oficiální světovou premiéru mělo nové plně elektricky poháněné Citaro v květnu 2018 ještě před sebou, Daimler Buses už získal první velkou zakázku na 20 vozidel pro Hamburger Hochbahn AG. Foto Daimler Buses
E-busy HOCHBAHN v Hamburku ujely bez emisí 20 milionů kilometrů
HOCHBAHN převzal od Daimler Buses na začátku srpna 2022 od Daimler Buses výroční 1000 vyrobené e-Citaro. Foto Daimler Buses
E-busy HOCHBAHN v Hamburku ujely bez emisí 20 milionů kilometrů
Vozovna Alsterdorf. Foto HOCHBAHN
E-busy HOCHBAHN v Hamburku ujely bez emisí 20 milionů kilometrů
Solaris Urbino v Hamburku. Foto HOCHBAHN
E-busy HOCHBAHN v Hamburku ujely bez emisí 20 milionů kilometrů
Až 10 000 minibusů HOLON a Volkswagen ID. Buzz AD by mělo doplnit veřejnou dopravu v Hamburku. Foto HOCHBANH