Doyen české autobusové dopravy slaví významné jubileum
Jan Kotík, zakladatel volejbalového turnaje O pohár ministra dopravy, se "svým" družstvem VIP, které získalo vloni na turnaji ve Žďáru nad Sázavou stříbrný pohár v kategorii A. Foto Pavel Pinkas

Bývalý dlouholetý ředitel společnosti ČSAD SVT Praha pan Jan Kotík se v okruhu veřejné dopravy pohybuje desítky let. Pár desítek slaví i na své životní dráze.  
Bývalý dlouholetý ředitel společnosti ČSAD SVT Praha pan Jan Kotík se v okruhu veřejné dopravy pohybuje desítky let. Pár desítek slaví i na své životní dráze.  
Zakladatel ČSAD SVT Praha a ředitel původního národního podniku ČSAD KNV Praha v těchto dnech slaví významné životní jubileum. I když už před několika lety z vedení firmy odešel, stále se o veřejnou dopravu a její budoucnost zajímá.

Aktivně se věnuje svému oblíbenému volejbalu. Hlavně jeho zásluhou před třiceti lety vznikla tradice pořádání dopraváckého turnaje, který se každý rok začátkem září koná na Vysočině, již také tradičně ve Žďáru nad Sázavou.

Za náš web i za kolektiv zaměstnanců ČSAD SVT Praha přejeme pevné zdraví, stále hodně elánu, radosti ze své rodiny a hodně zdaru "pod vysokou sítí".

ČSAD SVT Praha (SVT) znají dopravci hlavně díky celostátnímu prodejnímu systému autobusových jízdenek AMS. Ten vznikl před 40 lety v Závodě výpočetní techniky tehdejšího ČSAD KNV Praha, předchůzci společnosti SVT. Dnes je AMS úzce propojen s vyhledávačem spojení IDOS, pro který SVT zajišťuje obchodní a zákazanickou podporu. Kromě AMS provozuje SVT zúčtovací (clearingová) centra a také náš webový portál.